AKGÜN Kan Bilgi Bankası
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 08.11.2018

kanbilgibankasiKan Bilgi Bankası projesi kan alma süreci ve sonra ki süreci elektron ortama taşıyıp kan ürünlerini en kolay yolla takip ederek gerektiği zaman istenen kan ürününün bulunmasında yardımcı olan bir sistemdir. Proje donör kayıt, laboratuvar muayenesi, hekim muayenesi, kan alma, kanın laboratuvarda yararlılık kontrolü ve alınan kanların (yararlı,yararsız) takibi süreçlerini kapsamaktadır. Bütün süreçlerde kullanıcının işini kolaylaştıracak bir sıra özellikler kullanılmış ve aynı zamanda süreçlerin barkodlar üzerinden de takip edilmesi sağlanmıştır.

Aynı zamanda alınan kanların diğer ihtiyacı olan kurumlar tarafından sistem üzerinden istenmesi ve alınan ihtiyaçlar doğrultusunda kan bankalarından sistem üzerinden kan transfer işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Sistem son derece esnek yapıya sahip olmakla kullanım sırasında çıkabilecek hatalı durumlarda kullanıcıyı önceden girilmiş parametrelere uygun olarak uyarmaktadır ve hatalı işlemleri engellemektedir. Uzun veya kısa vadeli olarak kan alma süreçlerini yorumlamak için sistem tarafından grafiksel ve bilgi içerikli istatistikler yapılabilmektedir.

Sistem genelindeki bütün süreçlerin raporlaması yapılmakta olup, aynı zamanda donör tarafına verilecek birçok resmi belgelerin de sistem tarafından otomatikman hazırlanması sağlanmıştır.

Sistemde mevcut yetkilendirmeler ve gerektiği durumlarda kısıtlamalar sayesinde bilgilerin güvenliği ve bazı verilerin anonimliği sistem tarafından sağlanmakta ve sistem dâhilinde yapılan bütün işlemlerin logları sistem tarafından tutulmaktadır.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021