AKGÜN Tedarik Yönetim Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 09.09.2013

tedarikyonetimsistemiTedarik Yönetim Sistemi; adından da anlaşılacağı üzere kurum içerisindeki ihtiyaçların ilk talebin yapılması, taleplerin yönetim tarafından değerlendirilmesi, piyasa araştırması, satınalma ve muayene kabul işlemlerine kadar varan; ihtiyaçlarınızı elde ederken yürüttüğünüz süreci baştan sona takip edip yönetebileceğiniz, izleyebileceğiniz bir çözüm olarak ortaya konulmuştur. Yürütülen bu süreçlerde mevzuat olarak KIK(Kamu İhale Kanunu) esas alınmış ve bu açıdan da kamu kurumlarının ihtiyaçlarını tam anlamı ile karşılamaktadır.

Bilgi sistemlerinin en önemli zaaflarından birisi süreç yönetiminden uzak sistemler olmasıdır. Süreç yönetiminden uzak sistemler ise sadece manuel olarak yürüttüğünüz işlerinizi elektronik ortama taşımanızı sağlamakta, işlerinizi elektronik ortamda takip edebilmekten özellikle süreçlerin içerisindeki aktörler uzak kalmaktadır, bilgi toplama için insan eline mutlak ihtiyaç duyulmaktadır.

Ürünümüz; kurumlarımızda ayrı bir sistem olarak kurulabilir ve var olan diğer sistemlerle entegre edilebilecek bir yapıda hazırlanmıştır. Yani kurumlarımız;  hali hazırda kullanmış oldukları bir bilgi sistemleri üzerinde var olan bir talep mekanizmasını istedikleri takdirde TYS’ye entegre edebileceklerdir.

Veya var olan bir Stok Yönetim Modülüne satınalma süreci sonlandırılmış ürünün göndermek suretiyle gerekli entegrasyon sağlanabilecektir.

TYS; belge oluşturmada; MS Office ve Open Office ürünleri içerisindeki word doküman içeriklerini yönetmenizde de çok esnek bir yapı sunmaktadır. Oluşturulan şablonlar üzerine veriler otomatik olarak gelmekte, biçimsel düzenlemeleriniz yapmanıza sınırsız bir şekilde izin vermektedir.

TYS; tedarik süreç yönetiminde aynı zamanda süreç içerisinde oluşturulan belgeleri arşivlemenize de yardımcı olacak bir çözümü içerisinde barındırmaktadır. TYS; Biten süreçlere ilişkin oluşturulmuş evraklarınızı dosya düzeni içerisinde elektronik ortama aktarıp saklama olanağı sunmaktadır.

Tedarik Yönetim Sisteminde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda satın alma birimleri tarafından yapılan ihale, doğrudan temin, çerçeve anlaşma, münferit sözleşme, muayene kabul işlemlerinin tüm aşamalarını eksiksiz bir şekilde yapabilmek için tüm ekranlar mevcuttur.

Aralık 2008 tarihi itibari ile Resmi Gazete de yayınlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiş olan 5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un içerdiği tüm değişiklikler ile uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Ayrıca AKGÜN Tedarik Yönetim Sistemi, Kamu Hastaneler Birliği yapısına uygun çalışmaktadır. Konsolide bütçe özellikleri de kullanıcılara da kolaylıklar sunmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

 


ÜST

Akgün Yazılım © 2021