MƏHSULLAR
Next
Previous

 • AKGÜN Universitet Avtomatlaşdırma Sistemi

  Akgün Universitet Avtomatlaşdırma Sistemi; qurumunuzdakı proseslerin informasiya texnologiyaları üzərində yerləşməsini təmin edən bir sistemdir. Yaradılan həllə birlikdə; klassik bir sistem yanaşmasından çox universitetin bütün şöbə və funksiyaları ilə birlikdə tərəfdaş və tərəfdaş uyğunlaşmaları nəzərə alınmaqla inteqrativ...

 • Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemi

  XMS, Xəstəxana Məlumat Sistemləri, səhiyyə təşkilat və quruluşlarındakı inzibati, maliyyə, tibbi məlumatların elektron mühitdə etibarlı doğru şəkildə saxlanılması, məlumatların təhlükəsizliyinin və qadağalarının təmin edilməsi, lazım olduğunda elektron mühitdəki bu məlumatlara əldə edilib təqibi, əlaqədar səhiyyə təşkilat...

 • Bələdiyyə Məlumat İdarəetmə Sistemi

  İçində olduğumuz İnformasiya və Kommunikasiya çağının Avropa və Dünyadakı təsirləri ölkəmizdə də hiss edilməkdə olub bu dəyişmə ölkəmizdəki ictimai qurum və təşkilatlar tərəfindən yaxından təqib edilir. Müasir sivilizasiyanın bir gərəyi olaraq bu dəyişməyə uyğunlaşmaq üçün mərkəzi...

 • AKGÜN Görüntü Arxivləmə və Ünsiyyət Sistemi (PACS)

  PACS (Görüntü Arxivləmə və ünsiyyət sistemi) tibbi görüntülərin elektron mühitdə saxlanması, oxunması, paylanması və elektron mühitdə təqdimatı üçün istifadə edilən bütün proqram və təchizat şöbələrinin ortaq adı olaraq son illərdə xərc mərkəzli iş, məhsuldarlıq, işlərdə sürət...

 • AKGÜN MobileANKA

  Dünyada eyni zamanda yenilikləri izləyən və bu əhatədə inkişaf etdirilən ən son texnologiya ilə təchiz olunmuş AKGÜN Korporativ Mobil Sağlamlıq Məlumat Sistemi; Həkimlərə, tibb bacılarına və digər səhiyyə işçilərinə xəstəyə qulluq prosesi zamanı mobil mühitdən sağlamlıq...

 • AKGÜN X-Eye: Toraks

  Türkiyədə bir ilk keçirilərək uzun araşdırma və inkişaf etdirmə işləri nəticəsində həyata keçirilən Ağciyər X-Ray görünüşlərini Kompüter Dəstəkli Tanı Sistemi, erkən xərçəng hadisəsi tutaraq səhiyyə xidmət təqdim keyfiyyətini artırır! Ağciyər Rentgen Şəkillərində Kompüter Dəstəkli Diaqnoz Sistemi...

 • AKGÜN X-Eye: Mammo

  T. Ç Sənaye və Texnologiya Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənən, mamografi görünüşlərində kütləvi və mikrokalsifikasyonların təsbitini və yaxşı xasiyyətli / pis xasiyyətli ehtimalını qiymətləndirən Döş Xərçəngi Qərar Dəstək Sistemi ilə kompüterli tanıda Türkiyədə bir ilk reallaşdırılmışdır. AKGÜN Döş...

 • AKGÜN iVital

  Xəstə və cihaz məlumatlarını tək bir depoda saxlayır və səhiyyə mütəxəssislərinə təqdim edir. AKGÜN iVital Reanimasiya Avtomatlaşdırma Sistemi; Reanimasiya şöbələri (ICU) mürəkkəb, bahalı, kritik vəziyyəti olan mütəxəssis bölmələrdir. Bu bölmələrdə edilən tətbiqlər və müalicə, periferik ədəd...

 • AkPACS 3D (3 Ölçülü) Tətbiqləri

  2B görüntülər imic proses əməliyyatı ilə işlənərək 3 ölçülü görüntülər əldə edilə bilməkdə, əldə edilən 3 ölçülü görüntülər üzərində kəsmə və çıxarma əməliyyatları ilə istənməyən orqan və toxumalar görüntü daxilində çıxarılaraq ətraflı görüntülər əldə edilir. Yaradılan...

 • AKGÜN Radiologiya Məlumat Sistemi

  Radiologiya Məlumat Sistemi (RMS) digər layihələrdən müstəqil olaraq çıxarılmış başlı başına işləyən, istifadə edilə bilən, satın alına bilən bir web proyektidir. Xəstəxanaların / klinikaları radioloji vahidlərində ehtiyac duyulan əməliyyatlar üçün hazırlanmışdır. Fərqli çalışan tiplərinə görə fərqli...

 • AKGÜN Mərkəzi Laboratoriya İnformasiya Sistemi

  Xalq Səhiyyə laboratoriyaları, Xüsusi laboratoriyalar və Xəstəxanalar, web-based Mərkəzi Laboratoriya Məlumat İdarəetmə Sistemi sayəsində tədqiq istəklərini internet üzərindən edib barkod basa bilərsiniz. Etdikləri istəklərin hansı mərhələdə olduğunu izləyib çıxan nəticələri sistem üzərindən əldə edə bilərsiniz. TC...

 • AKGÜN Online Laboratoriya İnformasiya Sistemi

  Xidmət verməkdə olduğunuz xəstələrinizin və ya müştərilərin həyatlarını asanlaşdırmaq adına bir fürsət; AKGÜN Online Laboratoriya Məlumat Sistemi , AKGÜN YAZILIM bünyəsində işləyən xəstəxanalarda və ya xüsusi/ictimai təşkilatların nəzdində xəstələrə/digər əlaqədar məhsul və əməliyyatlara aid istənilən bütün...

 • AKGÜN Laboratoriya İnformasiya Sistemi

  AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi, Sağlamlıq sektorunda xəstəyə həkim tərəfindən istənən testləri və tətbiq sahəsindəki digər sektor daxilində səlahiyyətlilər tərəfindən istənən testləri barkod basımından etibarən qeydə alan, Nümunə Qəbulu varsa təqib edən, İstənilən bu testlərin çalışılıb təsdiqlənən...

 • AKGÜN Ailə Həkimliyi Məlumat Sistemi

  Ailə Həkimliyi tətbiqinin təməlində Ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımızın Sağlamlıq Məlumat bazası meydana gətirərək Sağlamlıq siyasəti qərar vericilərinə köməkçi olmaq məqsədiylə “İnformasiya Sistemi proqramları” istifadə edilməyə başlanmış və bu məqsədlə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən “Elektron Sağlıq Qeydi bazası” (Esq)...

 • AKGÜN KHB Məlumat Paylaşım Sistemi

  Xəstəxanalar arası Quraşdırılma tətbiqi; Xəstənin digər xəstəxanalarda edilən əməliyyatlarının həkim qeydi varsa o həkim tərəfindən nəzarət və məlumat əldə etmə məqsədli istifadə edilməkdədir. Məlumatların tək mərkəzdə toplanması səbəbiylə bu məlumatlardan iş zəkası modulu ilə inzibati şöbələrin...

 • AKGÜN AKGES

  Cəmiyyət xəstəxanaları Ümumi katibliklərinin özlərinə bağlı bütün təşkilatların məlumatlarının bir bütünlük içərisində ələ ala bilməsini, analiz edə bilməsi və lazım olduğunda qərar dəstək sistemlərini təmin edəcəkləri Bu məlumat bütövlüyü ilə rəhbərlik mexanizmlərini rahat və problemsizcə işlətmələrini...

 • AKGÜN Klinik Assistent

  Sağlamlıq təşkilatlarında son illərdə bütün proseslərin rəqəmsal mühitdə idarə olması hamının qəbul etdiyi bir vəziyyət halına gəlmişdir. Akgün Klinik Assistent məhsulu; Klinik Assistent  XMIS ilə  əlaqəli çalışan bir məhsul olub, XMIS de iştirak edən prosesləri mobil...

 • Dərman Məlumat Sistemi (Vademecum)

  Tibb sahəsində çalışan mütəxəssislərin davamlı və fasiləsiz olaraq girişinə ehtiyac duyduğu məlumatlar olan, Türkiyə Dərman və tibbi Cihaz Qurumu ‘nun yenilənərək nəşr edilən qiymət detalları, geri ödəmə məlumatı və dərman detal məlumatlarını aktual olaraq təqib edilə...

 • AKGÜN Qan İnformasiya Bankı

  Qan İnformasiya Bankı layihəsi qan alma müddətinə qədər və ondan sonrakı müddəti elektron mühitə daşıyıb qan məhsullarını ən asan yolla təqib edərək lazım olduğu zaman istənən qan məhsulunun tapılmasında köməkçi olan bir sistemdir. Layihə donor qeydiyyat,...

 • AKGÜN Təcili Zəng və Xəstə Təqib Sistemi

  Keçmişdən bu günə səhiyyə sektoru xidmətləri biz insanlar üçün ən əhəmiyyətli xidmət göstərən sektorların arasında iştirak etməkdədir. Texnologiyanın də inkişafıyla səhiyyə sektorunda böyük dəyişikliklər yaşanmış, sağlamlıq təşkilatlarında xidmət göstərilməsində keyfiyyət, performans, xəstə və səhiyyə işçilərinin təhlükəsizliyi...

 • AKGÜN Evdə Baxım Məlumat İdarəetmə Sistemi

  Evdə sağlamlıq xidmətləri, daha əvvəl mütəxəssis həkimlər tərəfindən qoyulmuş olan diaqnoz və bu diaqnoz üzərinə planlaşdırılan müalicə çərçivəsində, ev mühitində verilən sağlamlıq xidmətlərini əhatə edir. Evdə Baxım İnformasiya Sistemi Evdə sağlamlıq xidmətləri daxilində bütün proses rəhbərliyi...

 • AKGÜN Təcili yardımda Konsultasiya Sistemi

  Təcili yardım Konsultasiya Sistemi, başqa xidmətlərdən istənilən konsultasiyaların təcili yarımdakı xəstələrə, məsləhət çağırışının edilməsini təmin edən və bu çağırış haqqında məlumatları qeyd altına alan bir sistemdir. Çağrı, istək edilən personala Peycer və ya Telefon çağırışı ilə...

 • AKGÜN Şifahi Order Sistemi

  Şifahi Order Sistemi, həkim tərəfindən tibb bacısının istəyi üzərinə xəstəyə bağlı telefon görüşməsi ilə reallaşan dərman orderlərinin izlənilməsini, tarix, personal və xəstə məlumatlarının, həkim ilə tibb bacısı arasındakı telefon görüşməsinin qeydə alınmasını təmin edən sistemdir. Qeydə...

 • AKGÜN Rəqəmsal Xəstəxana Həlləri

  Bir ölkədəki ictimai rifahın və inkişaf səviyyəsinin ən əhəmiyyətli göstəricilərindən biridə vətəndaşlara təqdim edilən sağlamlıq xidmətinin keyfiyyətidir. Sağlamlıq xidmət keyfiyyətinin təmin edilməsində ən əhəmiyyətli faktorlardan biri də informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının nə dərəcə istifadə edildiyidir. Bunun...

 • AKGÜN Qan Alma Sistemi

  Qan Alma İnformasiya Sistemi Təcili və ya Yatan xəstələrdən qan alışlarından, qan alış zamanı, hansı personal tərəfindən alındığını qeyd altına alınan və ayrıca qan alma şöbələrində xəstələrin barkod sırasına görə çağrılmasını təmin edən sistemdir. Sistemin 2...

 • AKGÜN Kiosk Qeydiyyat və Məlumatlanmaa

  Dünyada artıq hər hansı bir mövzuda məlumat əldə etmək, hər hansı bir müraciət reallaşdırmaq, bir bron etmək, bilet almaq hətta pul çəkmək üçün kiosklar tez-tez istifadə edilir. Həyatımızda bu cür iştirak edən kiosklar xəstəxanalarımızda və bütün...

 • AKGÜN LCD Zəng və Məlumatlandırma

  LCD Zəng və Məlumatlanma tətbiqi; ictimai/xüsusi təşkilatlarda adam məlumatlandırma və istiqamətləndirmə məqsədiylə inkişaf etdirilmişdir. Qurumda ; əlaqədar əməliyyatların trafikini təşkil etmək məqsədiylə LCD- Plazma Məlumatlanma çağırış avtomatlaşdırılması sistemi qurular. İdarələrin qapılarına vurulan LCD Monitor ilə əlaqədar...

 • AKGÜN Xəzinədar

  Xəzinədar təməl mənada Xəstə Qəbul prosesində xəstə tıxacını rahatlaşdırmaq və xəstələrin əlaqədar Poliklinikalarda əlindəki kart və ya barkod ilə öz sıra nömrələrini ala bilmələrini təmin etmək üçün yazılmış bir tətbiqdir. Seçimə bağlı olaraq bir kart və...

 • AKGÜN Telefonla Təcili Zəng Başlatma

  Telefonla Təcili Zəng Başlanğıcı Sistemi , xəstəxanada və ya vəzifə yerinə yetirməkdə olduğunuz təşkilatda hər hansı bir daxili nömrədən , təyin olunan daxili nömrələrin aranmasıyla ağ koda , mavi koda və çəhrayı kod çağırışı başladılan bir...

 • Birləşik Ünsiyyət Həlləri

  İndiki vaxtda birləşik ünsiyyət həlləri yalnız səs trafikinin daşınmasını təmin edən bir məhsul olmaqdan çıxıb səs trafiki ilə birlikdə istifadəçilərə iş müddətlərini asanlaşdıracaq alternativ kommunikasiya üsulları təqdim etməkdə. Bu nöqtədə həll çıxaran məhsullara baxdığımızda hamısının kəsişdiyi...

 • Wide Area Network Solutions (WAN)

  Təşkilatların müxtəlif coğrafi bölgələrdə iştirak edən ofisləri (şöbə, mağaza, fabrik, anbar və s.) Arasındakı rabitə ehtiyacını qarşılamaq üçün geniş sahə şəbəkələr istifadə edilməsi lazımdır. Akgün olaraq bu cür layihələrdə, alt quruluş analizlər edilərək doğru layihələndirilməsini təmin...

 • Local Area Network Solutions (LAN)

  LAN (lokal şəbəkə) yüksək sürətli, səhv dözümlü nisbətən kiçik sahələri əhatə edən bir məlumat şəbəkəsidir. Tipik bir LAN workstation, pc, yazıçı və bunun kimi digər cihazları bir-birinə bağlar. Az sayda istifadəçi üçün hazırlanmış kiçik ofis tətbiqlərindən,...

 • Korporativ Şəbəkə Həlləri

  Akgün olaraq, struktur kabelləmə xidmətlərindən başlayıb, təhlükəsizlik və kopyalama həllərini ehtiva edən ən üst səviyyə network topolojilərinin qurulmasına qədər çatan geniş network həlləri təqdim etməkdəyik struktur kabelləmə həlləri fiberoptik kabelləmə həlləri Məlumat mərkəzi infrastruktur həlləri IPv6...

 • Şəbəkə Həlləri

  İnkişaf edən ünsiyyət və şəbəkə texnologiyaları, bu sahədə müəssisələrdə xərc və yüksək məhsuldarlıq mövzularını önə çıxarmaqdadır. Akgün, təcrübəli mühəndis və məsləhətçi heyəti ilə müştərilərinin məlumat ünsiyyəti layihələrində doğru topoloji çəkilməsi, istifadə ediləcək aktiv / passiv cihazların...

 • Korporativ Sistem Həlləri

  Akgün, təşkilati həllər texnologiyanı ən yaxşı şəkildə istifadə edərək məhsuldarlığı artırmağı məqsəd qoymaqdadır. Bu da özü ilə bu texnologiyanı təmin edə biləcək olan infrastrukturun mövcudiyyətini zəruri etməkdədir. Burada bu texnologiyaya imkan tanıyacaq olan çox sayda təşkilati...

 • Datacenter Solutions

  Akgün, fiziki infrastruktur planlaşdırma müddətlərindən disaster sistemlərin yaradılmasına qədər bir Datacenter quraşdırma planlaşdırma və idarəetmə proseslərinin hamısında mütəxəssis heyəti ilə müştərilərinə xidmət verməkdədir. Aktual texnologiyaya paralel, yüksək məhsuldar və masştablana bilir Datacenter həlləri ilə sektordakı qabaqcıl...

 • BT Təhlükəsizlik həlləri

  Məlumatın sıx olaraq rəqəmsal mühitlərdə təmin edilməsi məlumata girişi asanlaşdırarkən, informasiya oğurlamağa istiqamətli proqramlar mövzusunda hər keçən gün daha böyük təhdidlərlə qarşılaşılır. Təhlükəsizlik artıq şəbəkə əsaslı olmaqdan çıxdığı üçün ucdan uca təhlükəsizlik həlləriylə tədbir almaq imtina...

 • AKGÜN İş zəkası

  Keçmişdən günümüzə qədər baxıldığında insanoğlu həyatının bir çox mərhələsində “qərar vermə” vəziyyətində qaldığı görülməkdədir. Veriləcək hər bir qərar istənən bir nəticə doğura biləcəyi kimi qərar vericilər istənməyən vəziyyətlərlə də qarşı-qarşıya qala bilər. Bu səbəblə qərar vermə...

 • AKGÜN Xəstəxana üçün İş zəkası

  Xəstəxana idarəçiləri üçün anlıq olaraq poliklinika ədədləri, yataq doluluq nisbətləri, yatış edilən xəstələrin xidmət və həkimləri, aylıq olaraq həkimə, sahəyə, tədqiqlərə görə xərc hesablamaları, zaman əsasında doğum, əməliyyat, faktura, diaqnoz, personal və vəsait hesabatlarının izləməsini və...

 • AKGÜN Baş katib üçün İş zəkası

  Türkiyədə sağlamlıq sektorun yenidən qurulması ilə təşkilatlar şəhər daxilində ictimai xəstəxana birliyi altında birləşdirilib, ümumi katib ilə idarə olunmaqdadır. Cəmiyyət xəstəxana birliyi iş zəkası sistemi, ictimai xəstəxana birliyi altında birləşdirilən təşkilatlardan / xəstəxanalardan lazımlı bilgilərin toplanaraq...

 • AKGÜN Sənəd İdarəetmə Sistemi Üçün İş zəkası

  SİS məlumatların modellənərək istifadəçilərin səlahiyyətləri daxilində sənədlər haqqında qeydiyyatdan məlumatı, axış vəziyyəti, əməliyyat vəziyyəti, imza vəziyyəti, arxiv məlumatı, fayl məlumatı hesabatlarını izlədikləri sistemdir. Bu sistemdə vahid idarəçilər öz vahidləri və alt vahidlərinin sənəd əməliyyatları haqqındakı statistikaları...

 • AKGÜN Core Builder

  Qərar vermə mərhələsində , tək doğrunun və ya tək səhvin olmadığı və bunların müəyyən bir vacibliyinə görə sıralandıqları , xəstə-həkim əlaqəsində və digər əlaqələrdə sıx qarşılaşılan bir vəziyyətdir. Belə vəziyyətlərdə həkimlərin və digər əlaqədarların səbəb -nəticə...

 • AKGÜN Maliyyə İdarəetmə Sistemi

  Maliyyə idarəetmə sistemi, lazımlı olan mühasibat təqibinin edilməsi məqsədiylə Rəsmi qurum və təşkilatlar istifadə edilmək üzrə təşkil edilən modul sistemidir. Sistem üzərində adlandırılan adı ilə Təknizam Muhasibat Modulu qurumun fəaliyyəti ilə əlaqədar əlaqəni təmin etmək və...

 • AKGÜN SMS Məlumatlandırma Sistemi

  Texnologiyanın bütün sürətiylə irəliləməyə davam etdiyi bu dövrdə ünsiyyət imkanları da eyni sürətlə bu irəliləməyi izləməkdədir. Həyatımıza yaxın bir tarixdə girməsinə baxmayaraq hamımızın vaz keçilməzi olan cib telefonları təqdim etdikləri asanlıqlarla istifadəçilərini asılı hala gətirməkdədir. Cib...

 • AKGÜN Elektron Sənəd İdarəetmə Sistemi

  Təşkilat içində məlumat paylaşmasının olmazsa olmaz vasitələrindən olan sənədlər iş həyatının imtina edilməz parçalarıdır. Digər tərəfdən getdikcə ağırlaşan sənəd tıxacı, məlumat idarəçiliyini imkansız edərkən, ofis mühitində də aşağıda sıralanan problemləri özü ilə gətirməkdədir; İnsan iş gücünə...

 • Elektron Sənəd İdarəetmə Sistemi

  Elektron Sənəd İdarəetmə sistemi sənədlərin müəyyən sistemə görə idarə olunması və aarxivlənməsi mövzularını əhatə edir. İstər firmaların keyfiyyət siyasəti və məqsədləri, istərsə də kompleks texniki sənədlər, firma içərisində olduqca sıx bir kağız və sənəd tıxacı yaratmaqdadır....

 • AKGÜN Tədarük İdarəetmə Sistemi

  Tədarük İdarəetmə Sistemi; adından da aydın olduğu kimi təşkilat içərisindəki ehtiyacların ilk tələbin edilməsi, tələblərin idarəetmə tərəfindən qiymətləndirilməsi, bazar araşdırması, satınalma və müayinə qəbul əməliyyatlarına qədər çatan; ehtiyaclarınızı əldə edərkən sərf etdiyiniz müddəti başdan sona izləyib...

 • AKGÜN Personal Məlumat Portalı

  Tek bir hücumla bütün çalışanlarınıza ictimai fəaliyyətlər, qanunvericilik dəyişiklikləri, təşkilat tətbiqləri haqqında məlumat köçürmək istəməzdinizmi? Bunun yanında işçilərin icazə, əmək haqqı, növbə, aylıq cəmi işləmə aylıq təqvim və şəxsi məlumatlarına hər yerdən çatmalarını təmin edə bilərsiniz....

 • AKGÜN İnsan Resursları Məlumat İdarəetmə Sistemi

  Cəmiyyətdə İnsan Resursları Rəhbərliyi Layihəsi, Nazirlik və Baş Müdirlik səviyyəsindəki təşkilatların nəzdində saxladıqları personalları təqib və planlamasını reallaşdıracaq həllər təqdim edir. Personal Sicil Təqibi modulu ilə personalın şəxsi, sicil, təhsil, çalışdığı təşkilat, yer dəyişikliyi kimi məlumatlarının...

 • AKGÜN Personal Davamiyyət Kontrol Sistemi

  PDKS sistemi personalın görmə səlahiyyətli olduqları personal üçün təyin olunan iş qruplarına və ya növbə sisteminə görə təyin olunan opsiyonal aralıqlar çərçivəsində iş saatları içində qapılardan giriş-çıxış etdiklərini təqib etməmizə imkan təmin edir. Hər personal görmə...

 • AKGÜN Personal / İnventar Yerləşim Təqib Sistemi

  Giriş, çıxışların və yerləşməsinin  əhəmiyyətli olduğu yerlərdə (xəstəxana, iş yerləri, fabriklər, otellər və s.) Istifadə edilən bir nəzarət sistemidir. Söz mövzusu yerlərdə personalın və digər ləvazimat hərəkətlərinin nəzarət altına alınması üçün istifadə edilir. Texnologiyanın inkişafıyla artıq...

 • AKGÜN AKERP-CRM İş İdarəetmə Sistemi

  Məntiqi, istehsal, maliyyə, insan qaynaqları kimi təməl, mühasibat, sənəd rəhbərliyi kimi dəstək funksiyaları inteqrasiya edərək iş proseslərinin avtomatlaşdırılması, qaynaqların bütün təşkilat daxilində planlaşdırılması və nəzarət əməliyyatlarının asanlıqla və düzgünlüklə edilməsini təmin edən tətbiqi sistemlərinə ERP deyilir....

 • AKGÜN Rəqəmsal Təşkilati Həllər

  Rəqəmsal Təşkilat Nədir? Rəqəmsal Təşkilat, içərisində iştirak edən bütün proseslərin işlədilməsi əsnasında ortaya çıxan hər cür məlumatın kağız mühitində iştirak edən formalara ehtiyac duymadan elektron mühitdə çatdırıldığı, saxlandığı və paylaşıldığı təşkilatdır. AKGÜN olaraq bizlər dünya səviyyəsində...

 • AKGÜN Mobil Proqramlar

  AKGÜN-dən Həyatı asanlaşdıran Mobil Proqramlar! 27 illik informasiya texnologiyaları sektorundakı  təcrübəsi ilə AKGÜN, istər təşkilatların istərsə də fərdlərin, gündəlik həyatını asanlaşdıran mobil tətbiqlərlə təmin edir. Bu günə qədər bir çox fərqli sektor üçün bir çox mobil...

 • Təhsil Portalı

  Birdən çox yerlərdə işçiləriniz varsa; Işçilərinin / Xidmət verdiyiniz kəslər sizdən fərqli şəhərlərdə isə; Sıx bir təhsil təqviminiz var və bunları idarə etməkdə çətinlik çəkirsinizsə; Sizin üçün doğru həlli təqdim edirik. Akgun təhsil portalı veb mühitində...

 • Temperatur və rütubət Təqib Sistemi

  Müəyyən bir otağınızın, şkafınızın, həssas cihazlarınızın ətraf istilikləri ya da nəm dəyərləri sizin üçün əhəmiyyətli mi? Kritik istilik və ya nəm dəyərlərinin aşılması vəziyyətində harada olsanız olun, xəbərdarlıq almaq istəməzsinizmi? Sizin üçün çıxarılan həll; İstilik və...

XƏBƏRLƏR
Next
Previous

TƏDBİRLƏR
Next
Previous

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi almak için AKGÜN A.Ş. Çerez Politikasını incelemenizi rica ederiz.

üst

Akgün Yazılım © 2021