AKGÜN ‘də Karyera
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 14.11.2013

AkgundeKariyer

Namizəd profili

Akgün vizionu və missiyasına uyğun tutum və davranışları olan, Akgün təşkilat mədəniyyətinə uyğunlaşma təmin edə biləcək, məsuliyyət sahibi müvəffəqiyyət mərkəzli, məhsuldarlığı əsas alan, texnologiyanı davamlı təqib edərək fərq yaradıcı təkliflər gətirən, öyrətmə və öyrənmə əzmində olan, məlumatı paylaşan, “mən” deyil “biz” hissi ilə hərəkət edən, iş yoldaşlarını aramızda görmək istəyirik.

 

İşə Alış Prosesi
Şöbə idarəçilərindən norma heyət istəklərinə görə edilən iş analizləri və vəzifələrinə uyğun personal profilinin təşkilata daxil edilməsi üçün Xüsusi Məşğulluq agentliklərin direktoriyası və Web Saytımız vasitəçiliyi ilə hazırlanan elan mətni nəşr olunur. Edilən müraciətlərin içərisindən elan mətnində iştirak edən xüsusiyyətlərə sahib namizədlər araşdırılaraq yaradılan müsahibə hovuzunda toplanır.
Müraciətlər araşdırılarkən elan mətni içərisində iştirak edən meyarlardan uyğun xüsusiyyətlərə sahib, istənilən təhsili almış, keçmiş dövr iş təcrübələri, təcrübəsinə görə xüsusiyyətləri mövqenin gərəkləriylə birə-bir üst-üstə düşən namizədlər prioritetli olmaq üzrə, inkişafa açıq gənc namizədlərin da iştirak etdiyi müsahibə qrupları yaradılmışdır.
Mövqenin tələb qabiliyyət, təcrübə və qabiliyyətlərin, uyğun şəxsiyyət analizlərinin ortaya qoyula bilməsi üçün texniki və səlahiyyətləri əsaslı müsahibələr mövqeyə görə bəzən panel, bəzən fərdi, kimi zaman da qrup müsahibələri tətbiqi ilə aparılır.
Mövqenin tələbləri ilə birlikdə namizədin, Akgün təşkilat mədəniyyətinə, strategiya və hədəflərinə dünyagörüşü, təməl yetkinliklərimiz olan; müştəri Müasir, işini sahiblənmə, yenilikçilik, əlaqə inkişaf, özünü tanıma və inkişaf səlahiyyətləri də qiymətləndirilir. Təşkilat mədəniyyəti və dəyərlərimizə uyğunluq, prosesin hamısında nəzərə aldığımız ən əhəmiyyətli kriteryadır.

İdarəçilik pozisyalarımız üçün yuxarıda ifadə etmiş olduğumuz meyarlara əlavə olaraq, qrup inkişaf yetkinliği də əlavə olunur.

Danışıqlar nəticəsində mövcud mövqedə dəyərlənilməyən namizədlərin müraciətləri, başqa tərəfdən mövqelərdə qiymətləndirilməlilər üzrə verilənlər bazasında saxlanılır və təqib edilir. Bütün namizədlərə proses haqqında öncə bildiriş olur.
Təyin olunan meyarlara uyğun və müsahibə müddətlərini müvəffəqiyyət ilə tamamlayan namizədlər ilə qarşılıqlı danışıqlar edilərək rəsmi iş təklifində olur.
Və Akgün də kariyera başlayır.

 

Personal Yetkinlik Hovuzu
Akgündə işə başlayan bütün namizədlər 2 (iki) aylıq sınaq müddətləri sonunda şöbə idarəçilər tərəfindən edilən ölçmələr ilə, bütün işçilərin olduğu Yetkinlik Havuzu’nda özlərinə yer tapır. Yetkinlik hovuzunda peşə məlumat və bacarıqlarına dair iştirak edən meyarlar üzərindən qiymətləndirmə edilərək, inkişaf prosesi izlənilir. Ola biləcək yeni başlanğıc layihələr üçün səlahiyyətləri qaynaq təşkil edə biləcəyi kimi, daxili qaynaq olaraq fərqli proyektlərdə də iştirakı təmin edilir.

 

Karyera İdarə Prosesi
Akgün Təşkilatı içərisində iştirak edən işçilər; karier hədəfləri istiqamətində hansı karier yolunda irəliləyəcəyini və ildə iki dəfə keçiriləcək vəziyyət qiymətləndirmələri nəticəsində artan yetişkinliklərini, təyin olunan obyektiv meyarlar istiqamətində izləyirlər. Işçilərimiz bu sayədə meyarları təmin etmək şərtiylə təşkilat içindəki bir üst səviyyəyə və ya yetişkinliklərini təmin etdiyinə inanılan başqa bir ünvana keçiş edir.

 

Performans Qiymətləndirmə
Akgün Təşkilatı içərisində iştirak edən işçilər; fərdi müvəffəqiyyətlərini və müəyyən bir zaman müddətindəki davranışlarını qiymətləndirən və ölçən, iş analizlərinə və vəzifələrinə uyğun hazırlanan performans meyarları ilə özlərini qiymətləndirməkdə və şöbə idarəçiləri tərəfindən qiymətləndirilir.
İldə iki dəfə (altı ayda bir) çalışanlara geri dönüşü edilən performans qiymətləndirmə nəticələri Karyera İdarə prosesinə obyektiv dəlil təqdim edir. Işçilərin qalxma, fırlanma, təyinat, ödəniş artımı kimi vəziyyətləri üçün həlledici faktorlar arasındadır.

 

Karyera günləri və İK Sərgilər
Ortaq Məşğulluq proektı və iş birliklərimiz çərçivəsində ictimai qurum və təşkilatları, Xüsusi Məşğulluq agentliklərin direktoriyası, Universitetlərin təşkil etdiyi Karyera günləri və sərgilərinə qatılmalarımızı davamlı reallaşdıraraq, yeni nəsil, müvəffəqiyyətli, dinamik, gənc yoldaşlarımızı da aramıza qatmaq üçün işlərimizi aparırıq.


üst

Akgün Yazılım © 2021