AKGÜN İş zəkası
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

iszekasi

Keçmişdən günümüzə qədər baxıldığında insanoğlu həyatının bir çox mərhələsində “qərar vermə” vəziyyətində qaldığı görülməkdədir. Veriləcək hər bir qərar istənən bir nəticə doğura biləcəyi kimi qərar vericilər istənməyən vəziyyətlərlə də qarşı-qarşıya qala bilər. Bu səbəblə qərar vermə müddəti doğru bir şəkildə həyata keçirilməlidir.

Bu gün alınmış müvəffəqiyyətli qərarları araşdırdığımızda təməldə məlumatın doğru bir şəkildə istifadə edildiyini görürük. Müasir idarəçilər artıq içində olduqları rəqabət mühitində məlumatın qərar vermə müddətində doğru istifadəsinin təşkilat və ya qurumlara  nələr qazandırdığının fərqindədir. Bu səbəblədir ki; müasir idarəçilər məlumat texnologiyalarına investisiyalar qoyaraq təşkilatların və ya qurumların strateji hədəflərinə çatmalarını sürətləndirməkdədirlər.

Keçmiş dövr rəhbərlərinin qərar vermə müddətində qarşılaşdıqları ən böyük problemlərdən biri məlumat toplamaq ikən, günümüz idarəçilərinin qərar vermə müddətində qarşılaşdıqları ən böyük problem toplanan məlumatlardan mənalı nəticələr çıxardılması olaraq dəyişmişdir. Bu mərhələdə toplanan məlumatlar miqdarı da əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat miqdarı artdıqca qərar verənlərin bu məlumatları anlamaları və şərhi çətinləşir. Bu problemi həll etmək üçün qərar vericilər əllərindəki məlumat yığınlarından zəruri olan məlumatları çıxardacaq, məlumatlar arasındakı gizli naxışları, şablonları göstərəcək sistemlərə ehtiyac duymaqdadırlar.

Son illərdə qərar verənlərin qərar vermə mərhələsində qərar dəstək sistemlərinin istifadəsi olduqca yayılmışdır. İnkişaf etdirilən və qərar verənlərin istifadəsinə təqdim edilən qərar dəstək sistemləri təşkilatların içində və ya xaricində olan məlumatlara son istifadəçilərin rahatlıqla çata bilmələrini təmin edir. Bu sayədə ehtiyac duyulan məlumatlara sürətli və vaxtında giriş, təşkilatlarda qərarların vaxtında alınmasına kömək edərək məhsuldarlığı və alınan qərarların keyfiyyətini yüksəldir.

Qərar dəstək sistemi olan İş zəkası, bir təşkilatın, müəssisənin;
• mövcud vəziyyəti təhlil etmək,
• performansını genişləndirmə, artırmaq,
• irəliyə dönük strateji qərarlar ala bilmək,
• qaynaqlarını daha doğru istifadə
• maliyyə faydası əldə etmək

kimi məqsədlərlə xam informasiyanın analiz edilib məlumata çevrilməsidir. Bağlı qalmış məlumatın açarıdır. Məlumat informasiyanın xam, işlənməmiş halı, informasiya məlumatın işlənmiş şəklidir.

İş zəkası,
• Məlumatların tək bir verilənlər bazasında tutulmasını,
• Geniş həcmli məlumatların anlamlandırılmasını,
• Fərqli formatlarda (Excel, XML, Oracle, my-sql və s.) Tutulan məlumatların şərhini,
• Məlumatlara sürətli çatmağı,
• Son istifadəçinin yalnız işinə yarayan məlumatlara çatmasını,
• Təhlükəsiz olaraq məlumat paylaşmasını,
• Text məzmunlu geniş hesabatların yekunlaşdırılması
• Bütün mühitlərə sürətli məlumat paylaşmasını,
• WEB mühitindən ortaq girişi,
təmin edir. Müştərilərimiz iş zəkası hesabatları ilə bu problemləri aşıb, sürətli bir şəkildə ehtiyac duyduqları məlumata çata bilməkdədir. Bu məlumat həm o anı şərh həm də o an ilə keçmişi müqayisə imkanı verməkdədir. Bu müqayisə zamana görə keçmiş və indi ola biləcəyi kimi, müştərilərimizin öz quruluşundakı vahid, personal, vəsait, xəstə, diaqnostika kimi sahələrdə də edilməkdədir.


üst

Akgün Yazılım © 2020