Təhsil Həlləri
 • AKGÜN Universitet Avtomatlaşdırma Sistemi

  Akgün Universitet Avtomatlaşdırma Sistemi; qurumunuzdakı proseslerin informasiya texnologiyaları üzərində yerləşməsini təmin edən bir sistemdir. Yaradılan həllə birlikdə; klassik bir sistem yanaşmasından çox universitetin bütün şöbə və funksiyaları ilə birlikdə...

 • AKGÜN İş zəkası

  Keçmişdən günümüzə qədər baxıldığında insanoğlu həyatının bir çox mərhələsində “qərar vermə” vəziyyətində qaldığı görülməkdədir. Veriləcək hər bir qərar istənən bir nəticə doğura biləcəyi kimi qərar vericilər istənməyən vəziyyətlərlə də...

 • AKGÜN Sənəd İdarəetmə Sistemi Üçün İş zəkası

  SİS məlumatların modellənərək istifadəçilərin səlahiyyətləri daxilində sənədlər haqqında qeydiyyatdan məlumatı, axış vəziyyəti, əməliyyat vəziyyəti, imza vəziyyəti, arxiv məlumatı, fayl məlumatı hesabatlarını izlədikləri sistemdir. Bu sistemdə vahid idarəçilər öz vahidləri...

 • AKGÜN Core Builder

  Qərar vermə mərhələsində , tək doğrunun və ya tək səhvin olmadığı və bunların müəyyən bir vacibliyinə görə sıralandıqları , xəstə-həkim əlaqəsində və digər əlaqələrdə sıx qarşılaşılan bir vəziyyətdir. Belə...

 • AKGÜN Maliyyə İdarəetmə Sistemi

  Maliyyə idarəetmə sistemi, lazımlı olan mühasibat təqibinin edilməsi məqsədiylə Rəsmi qurum və təşkilatlar istifadə edilmək üzrə təşkil edilən modul sistemidir. Sistem üzərində adlandırılan adı ilə Təknizam Muhasibat Modulu qurumun...

 • AKGÜN SMS Məlumatlandırma Sistemi

  Texnologiyanın bütün sürətiylə irəliləməyə davam etdiyi bu dövrdə ünsiyyət imkanları da eyni sürətlə bu irəliləməyi izləməkdədir. Həyatımıza yaxın bir tarixdə girməsinə baxmayaraq hamımızın vaz keçilməzi olan cib telefonları təqdim...

 • AKGÜN Elektron Sənəd İdarəetmə Sistemi

  Təşkilat içində məlumat paylaşmasının olmazsa olmaz vasitələrindən olan sənədlər iş həyatının imtina edilməz parçalarıdır. Digər tərəfdən getdikcə ağırlaşan sənəd tıxacı, məlumat idarəçiliyini imkansız edərkən, ofis mühitində də aşağıda sıralanan...

 • Elektron Sənəd İdarəetmə Sistemi

  Elektron Sənəd İdarəetmə sistemi sənədlərin müəyyən sistemə görə idarə olunması və aarxivlənməsi mövzularını əhatə edir. İstər firmaların keyfiyyət siyasəti və məqsədləri, istərsə də kompleks texniki sənədlər, firma içərisində olduqca...

 • AKGÜN Tədarük İdarəetmə Sistemi

  Tədarük İdarəetmə Sistemi; adından da aydın olduğu kimi təşkilat içərisindəki ehtiyacların ilk tələbin edilməsi, tələblərin idarəetmə tərəfindən qiymətləndirilməsi, bazar araşdırması, satınalma və müayinə qəbul əməliyyatlarına qədər çatan; ehtiyaclarınızı əldə...

12

üst

Akgün Yazılım © 2021