CMMI Məsləhətçilik
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

CMMI_danismanlikCapability maturity Model Integration (Quraşdırılmış Yetkinlik Modeli)

• Dünya səviyyəsində qəbul görmüş CMMI modelinə uyğun olaraq müddətlərini yaratmaq,
• Proseslərinizi beynəlxalq səviyyədə qəbul görmüş yetkinlik səviyyələrinə görə qeydləmə,
• Qabaqcıl rəqabət gücünə çatmaq,
• Xeyrinizi artırmaq hədəfindəsiniz

Bütün ehtiyacları AKGÜN CMMI Xidmət spektrindədir …
CMMI Modeli, proqram təminatı məhsullarının yüksək keyfiyyətdə müştəriyə təqdim edilməsi üçün tətbiq olunması lazım olan proseslərin nələr olduğunu ehtiva edən proses yaxşılaşdırma modelidir. Bu Model təşkilatların performanslarını artıracaq, təsirli proseslərin xüsusiyyətlərini detaylandıran yaxşı tətbiqlər kolleksiyasıdır.

CMMI Məsləhətçilik xidmətlərimiz ilə müştərilərimizi CMMI modelinə uyğun hala gətirəcək hər cür analiz, tətbiqi və təhsil işlərini həyata keçiririk. CMMI Level 3 bir firma olaraq əldə etdiyimiz təcrübələrimizi müştərilərimizə ötürməkdə, qeydlənmiş proseslərimizdəki yaxşı təcrübələri müştərilərimizə yayırıq.

CMMI Məsləhətçilik xidmətimiz ilə;

• Müştərilərimizə, təşkilat mədəniyyətinə uyğun yetkin proseslər hazırlanması mövzusunda yol göstərməkdə,
• Müştərilərimizə hazırlanan müddətlərini yayılması adına fəaliyyətlər təqdim etməkdə,
• Müştərilərimizə müddətlərini yaxşılaşdırma daxilində vasitə və vəsait dəstəkləri təqdim etməkdə,
• müştərilərimizə reallaşdırılacaq yoxlamalar hazırlamaqdayıq.

AKGÜN CMMI məsləhətlər sonunda məlumatlandırılan Müştərilərimiz;

• Keyfiyyətli məhsullar təqdim etmək adına yetkin proseslərə sahib,
• Beynəlxalq bazarlarda tanınır,
• Məhsul inkişaf xərclərini minimum səviyyələrə uyğunlaşdırıb,
• Riskləri daha təsirli idarə edən,
• Layihələrinin təsirli rəhbərliyini təmin edən firmalar arasında ön sıralarda yerini almaqdadır.

CMMI Modelinin Detalları

üst

Akgün Yazılım © 2021