• AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi

  Akgün Üniversite Otomasyon Sistemi; kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Oluşturulan çözümle birlikte; klasik bir sistem yaklaşımından ziyade üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını...

 • AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri

  HBS, (Hastane Bilgi Sistemleri) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki; idari mali, tıbbi bilgilerin elektronik ortamda güvenilir doğru şekilde depolanması, verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, gerektiğinde elektronik ortamdaki bu verilere ulaşılıp...

 • AKGÜN Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)

  PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) tıbbi görüntülerin elektronik ortamda depolanması, okunması, dağıtımı ve elektronik ortamda sunumu için kullanılan tüm yazılım ve donanım birimlerinin ortak adı olarak son yıllarda...

 • AKGÜN MobileANKA

  Yenilikleri dünya ile aynı anda takip eden ve bu kapsamda geliştirilen son teknoloji ile donatılmış AKGÜN Kurumsal Mobil Sağlık Bilgi Sistemi AKGÜN MobileANKA; doktor, hemşire ve ilgili diğer sağlık...

 • AKGÜN X-Eye: Toraks

    Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi, erken kanser vakası yakalayarak sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırmaktadır!...

 • AKGÜN X-Eye: Mammo

    T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan, mamografi görüntülerinde kitle ve mikrokalsifikasyonların tespitini ve iyi huylu/kötü huylu olasılığını değerlendiren Meme Kanseri Karar Destek Sistemi ile bilgisayarlı tanıda Türkiye’de...

 • AKGÜN iVital

   AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi; Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ), durumu kritik hastaların bulunduğu, karmaşık süreçli, yüksek maliyetli, uzmanlık gerektiren birimlerdir. Bu birimlerde yapılan uygulama ve tedaviler, çevre üniteler...

 • Belediye Bilgi Sistemi

  İçinde bulunduğumuz Bilgi ve İletişim çağının Dünyada ve Avrupadaki etkileri ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak...

 • AkPACS 3D Uygulamaları

  2B görüntüler imaj proses işlemi ile işlenerek 3 boyutlu görüntüler elde edilebilmekte, elde edilen 3 boyutlu görüntüler üzerinde kesme ve çıkarma işlemleri ile istenmeyen organ ve dokular görüntü kapsamında...

12345...>

ÜST

Akgün Yazılım © 2021