• AKGÜN Online Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Hizmet vermekte olduğunuz hastalarınızın veya müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştırmak adına bir fırsat; AKGÜN Online Laboratuvar Bilgi Sistemi, AKGÜN YAZILIM Bünyesinde çalışan hastanelerde veya özel/kamu kurumların bünyesinde hastalara/diğer ilgili ürün ve...

 • AKGÜN Laboratuvar Bilgi Sistemi

  AKGÜN Laboratuvar Bilgi Sistemi, Sağlık sektöründe hastaya doktor tarafından istenen testleri ve uygulama alanındaki diğer sektör kapsamında yetkililer tarafından istenen testleri barkod basımından itibaren kayda alan, Numune Kabulü varsa...

 • AKGÜN Kiosk Kayıt ve Bilgilendirme

  Dünyada artık herhangi bir konuda bilgi edinmek, herhangi bir başvuru gerçekleştirmek, bir rezervasyon yapmak, bilet satın almak hatta para çekmek için kiosklar sıkça kullanılmaktadır. Hayatımızda bu denli yer alan...

 • AKGÜN LCD Çağrı ve Bilgilendirme

  Lcd Çağrı ve Bilgilendirme uygulaması; kamu/özel kurum kuruluşlarda kişi bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Kurumda; ilgili işlemlerin trafiğini düzenlemek amacıyla LCD-Plazma Bilgilendirme çağrı otomasyonu sistemi kurulur.   Kurumların kapılarına takılan...

 • AKGÜN Telefonla Acil Çağrı Başlatma

  Telefonla Acil Çağrı Başlatma Sistemi, hastanede veya görev yapmakta olduğunuz kurumda herhangi bir dahili numaradan, belirlenmiş olan dahili numaraların aranmasıyla beyaz kod, mavi kod ve pembe kod çağrısı başlatılan...

 • AKGÜN İş Zekâsı

  Geçmişten günümüze kadar bakıldığında insanoğlunun hayatının birçok safhasında “karar verme” durumunda kaldığı görülmektedir. Verilecek her bir karar istenen bir sonuç doğurabileceği gibi karar vericiyi istenmeyen durumlarla da karşı karşıya...

 • AKGÜN Doküman Yönetim Sistemi İçin İş Zekâsı

  DYS verilerinin modellenerek kullanıcıların yetkileri dâhilinde evraklar hakkında kayıt bilgisi, akış durumu, işlem durumu, imza durumu, arşiv bilgisi, dosya bilgisi raporlarını izledikleri sistemdir. Bu sistemde birim yöneticileri kendi birimleri...

 • AKGÜN Core Builder

  Karar verme aşamasında, tek doğrunun veya tek yanlışın olmadığı ve bunların belirli bir önceliğe göre sıralandıkları, hasta-hekim ilişkisinde ve diğer ilişkilerde sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumlarda hekimlerin ve...

 • AKGÜN Finans Yönetim Sistemi

  Finans yönetim sistemi, gerekli olan muhasebe takibinin yapılabilmesi amacı ile Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılmak üzere düzenlenen modül sistemidir. Sistem üzerinde adlandırılan ismi ile Tekdüzen Muhasebe Modulü kurumun işleyişi...

123

ÜST

Akgün Yazılım © 2021