Sağlık Çözümleri
 • AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri

  HBS, (Hastane Bilgi Sistemleri) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki; idari mali, tıbbi bilgilerin elektronik ortamda güvenilir doğru şekilde depolanması, verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, gerektiğinde elektronik ortamdaki bu verilere ulaşılıp...

 • AKGÜN Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)

  PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) tıbbi görüntülerin elektronik ortamda depolanması, okunması, dağıtımı ve elektronik ortamda sunumu için kullanılan tüm yazılım ve donanım birimlerinin ortak adı olarak son yıllarda...

 • AKGÜN MobileANKA

  Yenilikleri dünya ile aynı anda takip eden ve bu kapsamda geliştirilen son teknoloji ile donatılmış AKGÜN Kurumsal Mobil Sağlık Bilgi Sistemi AKGÜN MobileANKA; doktor, hemşire ve ilgili diğer sağlık...

 • AKGÜN X-Eye: Toraks

    Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi, erken kanser vakası yakalayarak sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırmaktadır!...

 • AKGÜN X-Eye: Mammo

    T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan, mamografi görüntülerinde kitle ve mikrokalsifikasyonların tespitini ve iyi huylu/kötü huylu olasılığını değerlendiren Meme Kanseri Karar Destek Sistemi ile bilgisayarlı tanıda Türkiye’de...

 • AKGÜN iVital

   AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi; Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ), durumu kritik hastaların bulunduğu, karmaşık süreçli, yüksek maliyetli, uzmanlık gerektiren birimlerdir. Bu birimlerde yapılan uygulama ve tedaviler, çevre üniteler...

 • AkPACS 3D Uygulamaları

  2B görüntüler imaj proses işlemi ile işlenerek 3 boyutlu görüntüler elde edilebilmekte, elde edilen 3 boyutlu görüntüler üzerinde kesme ve çıkarma işlemleri ile istenmeyen organ ve dokular görüntü kapsamında...

 • AKGÜN Radyoloji Bilgi Sistemi

  Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) diğer projelerden bağımsız olarak üretilmiş başlı başına çalışabilen, kullanılabilen, satın alınabilen bir web projesidir. Hastanelerin/kliniklerin radyoloji birimlerinde ihtiyaç duyulan işlemler için geliştirilmiştir. Farklı çalışan tiplerine...

 • AKGÜN Merkezi Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar ve Hastaneler, WEB tabanlı Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tetkik istemlerini internet üzerinden yapıp barkod basabilirsiniz. Yaptıkları isteklerin hangi aşamada olduğunu takip edip...


ÜST

Akgün Yazılım © 2021