Kalite Belgelerimiz
Yayınlanma Tarihi: 21.08.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 17.10.2017

AR-GE Merkezi

Geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin öncü bilişim şirketleri arasında yer alan AKGÜN, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli AR-GE Merkezi’dir.

CMMI Level 3

AKGÜN, CMMI Modeli Olgunluk Seviyesi 3 olduğunu bu belge ile kanıtlamaktadır. Türkiye’de Sağlık Sektöründe CMMI Olgunluk Seviyesi 3’ e sahip olan İLK VE TEK firma AKGÜN’dür. CMMI modelinde tanımlanan 22 süreç alanının 18′i için belirlenmiş hedef ve uygulamaları yerine getiren kuruluşlar 3. Olgunluk Seviyesine ulaşmış olarak değerlendirilmektedir. CMMI Olgunluk Seviyesi 3 Belgesi AKGÜN’ün kaliteli ürünler sunduğunun, uluslararası pazarlarda yer alan kurumsal bir firma olduğunun, projelerini daha etkin yönettiğinin resmi kanıtıdır.

TS ISO 10002

AKGÜN Grup, şirket bünyesinde planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dâhil olmak üzere, müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik kılavuz bilgileri sağlayan uluslararası bir standart olan TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.
TS-ISO-IEC 27001

TS ISO IEC 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi AKGÜN’ün bilgi güvenliği risklerini etkin yönettiğinin, riskleri kontrol altına almak ve sürekli izlemek adına gerekli sisteme sahip olduğunun resmi kanıtıdır.
 TS 13298

TS 13298

AKGÜN ürünleri arasında yer alan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin sistem gereksinimlerinin, belge yönetim teknikleri ve uygulamalarının, belgelerin yönetimi için gerekli gereksinimlerin, elektronik belgelerde olması gereken diplomatik özeliklerin, elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemlerin, güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli alt yapıya TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına göre sahip olduğunu TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerle belgelendirmiştir.
TS-OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001

AKGÜN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sahip olduğunu bu belge ile kanıtlamaktadır. OHSAS 18001 belgesi ile AKGÜN sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamak, bu risklerin kontrol altında tutulması, potansiyel kazaların azaltılması, sağlık ve güvenlik mevzuatına uyumluluk sağlanması adına tüm gereklilikleri yerine getirmiştir.
ISO 9001: 2008

ISO 9001

AKGÜN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir ve ilgili standardın tüm gerekliliklerinin yerine getirildiğinin kanıtıdır. Bu belge ile AKGÜN ürün ve hizmetlerinin müşteri beklentileri ile örtüştüğünü güvence altına almaktadır.
 Satışa Sunulan Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirilmesi

TS ISO IEC 25051

AKGÜN; TS ISO/IEC 25051 Satışa Sunulan Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirilmesi standardı kapsamında; satışa sunulan yazılım paketlerinin kalite gereksinimleri ile örtüştüğünü, bu paketlerin test kayıtlarının belirlenen standartlar çerçevesinde oluşturulduğunu, yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirmeleri için gerekli talimatlara uyduğunu TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerle kanıtlamış ve belgelendirmiştir.Kullanılan kalite gereksinimleri, fonksiyonellik, güvenilirlik, kullanılabilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, taşınabilirlik tanımları ile uyumlu olduğunu kanıtlamıştır.
ISO 13485:2003

ISO 13485

AKGÜN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standardına sahiptir. Bu belge ile AKGÜN tıbbi cihazların tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve servis hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan tüm standartları karşıladığını kanıtlamaktadır.
 Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi

AKGÜN; verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu Hizmet Yeterlilik Belgesi ile kanıtlamıştır.
 IHE

IHE Profillerine Uyumluluk Belgesi

AKGÜN; Integrating the Healthcare Enterprise uygunluk belgesi ile geliştirdiği ürün/sistemlerin diğer sistemlerle daha kolay ve belirlenen standartlara göre iletişim kurduğunu kanıtlamıştır.
CE

CE

AKGÜN üretmiş olduğu PACS ürünleri için CE Markalamasına sahiptir. CE Markalaması ile AKGÜN PACS ürünlerinin güvenlik, sağlık, çevresel koruma gereksinimleri dahil tüm şartları sağladığını resmen kanıtlamaktadır.

ÜST

Akgün Yazılım © 2021