АКГҮН (AKGÜN)Аурухана Ақпараты Жүйесі
Шыгару тарихы: 24.07.2013 | Сонғы жанарту күні: 14.01.2014

hastanebilgisistemleri

МАЖ,  Медициналық Ақпаратық жүйелесі, Денсаулық сақтау мекемелері және ұйымдарындағы әкімшілік, қаржылық, медициналық ақпараттардың электронды ортада сенімді дұрыс жолмен сақталуын, мәліметтердің қауіпсіздігін және құпиялығын қамтамасыз ететін, қажет болған жағдайда осы электронды ортадағы мәліметтерге қол жеткізіп және олардың бақылануын, қатысы бар денсаулық сақтау мекемелері және ұйымдарындағы басқа бөлімдермен мәліметтердің интегралдануын, бөлімдердің қолданған   құралдарымен интегралданып мәліметтердің алмасуын қамтамасыз ететін, Денсаулық сақтау министрлігінің жетекшілігі астында басқа жүйелермен (Sağlık-Net, MEDULA, MKYS, ÇKYS секілді) мәліметтер алмасуын қамтамасыз ету мақсатымен дайындалған автоматты жүйелер.

АкМАЖ, Акгүн  Медициналық Ақпараты жүйелері, 1986 жылынан бері Денсаулық сақтау мекемемелері және ұйымдарында, Денсаулық сақтау Министрлігінің «Аурухана Ақпараты Жүйелерін Алудағы Қағидалар?»ның барлығын сақтай отырып, жылдар тәжірибесімен Денсаулық сақтау Министрлігінің барлық жаңалықтарына бейімделе отырып жүздеген Денсаулық сақтау мекемелері эәне ұйымдарына қызмет етті және қызмет етуді  жалғастыруда.

« МАЖ  Ақгүн (AKGÜN) Медициналық ақпарат жүйелерінің»икемді модульдік құрылымы біріктірілгенболып табылады. « МАЖ» жүйесінің ішінде орналасқан модульдар ақпараттың жинақы түрде, қажеттіліктерге сай болып алынуды және басқарылудықамтамасыз етеді. «МАЖ  Ақгүн (AKGÜN) Аурухана ақпарат жүйелері»медициналық мекемелердегі бүкіл аспаптармен интеграция жасау арқылы ақпараттың шұғыл түрде дұрыс жерге барудықамтамасыз ететіндіктен, пациенттердіңөтініш беру, кезекте күту, нәтиже алу мерзімін қысқартып, дереу түрде мәлімет жеткізіп, олардың мекемеге деген ризашылықтарын арттыра түседі.

«  МАЖАқгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелерінің»құрылымы параметрлік болғандықтан кез келген жағдайға еш қиындықсыз бейімделеді. Құрылымы параметрлік болып, оңай басқарылатындықтан, Денсаулық сақтау заңнамасы мен сол мекеме қызметкерлерінің жұмыс тәртібіне оңайша ыңғайланады.

« МАЖ Қойма басқару операцияларды» қолдану арқылы мекеменің меншігіне кіретінматериалдық активтер (негізгі құрал-жабдықтар,көліктер, материалдық босалқы қорлар сияқты) күнделікті түрде басқарылады, олардың тиімді қолданылуы қамтамасыз етіледі. Оған қоса, «MKYS Материалдар мен құндылықтарды басқару жүйесіні» интеграциялау арқылы мекемедегі босалқы қорлардың басқарылуының Денсаулық сақтау министрлігімен синхронизациясы жасалады. Осылайша, интеграциялау арқылы материалдық құндылықтар тиімді пайдаланады. Ал олардың тиімді пайдалануы мекеменің өзіне және жалпы елдің экономикасына әсерін тигізеді. Дәріханалық операциялар арқылы пациентке сатылатын дәрі-дәрмектердің сұрауы, басқарылуы және мақұлдануы жасалады. «Босалқы қорларды сигнализациялау» арқылы дәріханалардағы дәрі-дәрмек босалқы қорларының тиімді басқарылуы қамтамасыз етіледі.

«АҚЖAк МАЖ MEDULA» интеграциясы арқылы Медициналық сақтандыру бойынша емделетін пациенттерді тек куәлік нөмірі немесе ЖСН бойынша қабылдауға мүмкіндік береді. Пациенттерді қабылдау MEDULA жүйесіне сай және шұғыл түрде сақталуы қамтамасыз етіледі. Осылайша, түбіртек автоматты түрде шығарылады да берілген қызметтің төлемі тез қабылданады. SUT құралдарына сай болып жазылған түбіртектің қатесіз MEDULA жүйесіне жіберілуі атқарылады.

Ауруханадан алынатын анықтама (диализ, физ.емделу, сырқаттыққағаз, жолдама сияқты) MEDULA жүйесіне бірден жіберілед. Егер басқа бір ауруханадан MEDULA жүйесіне бір пациент туралы мәлімет енгізілген болса, ол мәліметке оңайша қол жеткізуге болады, содан кейін жүйеден алынған мәлімет бойынша пациентке емделу жүргізіледі, ослыайша пациенттің ризашылығы да арттырылады.

Медициналық сақтандыруға кірмейтін (келісімшарт бойынша, ақылы) пациенттерге жасалатын қызметтер (емдеу, дәрі сияқты) өздерінің бұйрықтары бойынша төленеді.Түбіртектер дербес және топтық түрінде жазылады. Осылайша жазылған түбіртектер кейінен салықтық есеп беру кезінде қолданылады.

«АҚЖAк МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелері» пациенттің ауруханаға келуінен бастап, жатқызу, операция жасау, ауруханадан шығару, басқа ауруханаға жіберу сияқты процедуралардан қолайлы түрде өтуін қамтамасыз ететін және пациентке жасалатын дұрыс процедураны көрсететін автоматтандырылған үдерістерді атқарады. Осы қызметтер жасалғанда пациенттерді қабылдау, оларға қарау, керекті медициналық атқарымдарды автоматикаға енгізу ыңғайлы экрандар арқылы жасалады.

Заңнамаға сәйкес сақталған пациенттің файлдарына оңай қол жеткізуді қамтамасыз ететін, қуатты, белсенді, басқарылатын мұрағат модульді қолдану арқылы қызметкерлердің клиникалық және әкімшілік жұмыстарды атқарғанда құжаттарды алып, орнына қойғанын сандық форматта қарап отыруға болады. Мұрағат қызметкері құжаттың толық тапсырылуын сандық форматта тексеріп отырады.

«АҚЖAк МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелерінің» бақылау жүйесі қолданушылардың жұмыс барысында кіргізетін ақпаратты тексеріп, қателі мәлімет кіргізуге жол бермейтіндіктен, сенімді және тиімді мәліметтің жиналуына үлесін қосады. Мүмкіндігі бар аспаптарға интеграция жасау немесе мобильді аспаптар қолдану арқылы қолданушыға қолайлы болатын түрде «Аурухана ақпарат жүйесіне» мәлімет жіберу мүмкін. Осылайша, мәліметті қолмен толтыру кезінде пайда болатын қателердің алдыналамыз. «АҚЖAк МАЖ Аурухана ақпарат жүйесіндегі» арнайы модуль арқылы Қан орталығымен интернет байланысын құрып, пациент үшін қан үлгісіне сұрау салу мүмкіндігі пайда болады.

Пациент үшін Қан орталығындан арнайы тәсілмен немесе интернет арқылы шұғыл түрде қан үлгісіне сұрау салуға болады. Керекті рәсімдемеден өткеннен кейін Орталықтан жіберілетін қан үлгісі туралы мәлімет «Аурухананың ақпарат жүйесіне» кіргізіледі. Егер донордың қанында ауру болатын болса Қан орталығының сайтында сол донордың қан үлгісінен уақытша немесе толық бас тартуға болады. Осылайша, пациентке дұрыс қанүлгісін шұғыл түрде жеткізуге болады. «Аурухананың ақпарат жүйесіне» осылайша бір рет жазылған қанның үлгісіне Орталықтың сайтында сұрау салу арқылы айыру, бөлу, тазалау сияқты керекті процедураларды жасатуға болады. Ақырында қан үлгісі туралы мәліметтерді Қан орталығымен синхронизациялауға болады (реципиентке құю, жою сияқты). Пациентке құйылған қан үлгісі үшін арнайы «MEDULA» программасы тарапынан шот жазылған кезде қанның үлгісі (бөлім нөмірі, бірыңғай код сияқты) мен қай пациентке құйылған туралы мәлімет жүйеге жіберіледі.

«АҚЖAк МАЖ» жүйесінің Денсаулық сақтау министрлігінің  (пациенттердіңденсаулығы туралы мәліметтің стандарттарға сай болып толтырылуы және халықтың денсаулық ахуалы туралы дерекқорды қалыптастыру мақсатымен жетілдірілетін) арнайы платформасы мен интеграциясы жасалғаннан кейін министрліктің форматы бойынша мәліметті жіберуге болады.

MHRS (Дәрігерге жазылу орталықтандырылған жүйесінің) Министрліктің платформасы мен интеграциясы жасалғаннан кейін мәліметтің алмасуы қамтамасыз етіледі. Пациент жазылғаннан кейін дәрігердің жұмыс кестесі шұғыл түрде жазылып MHRS жүйесіне кіргізіледі де пациенттің келу сағаты белгіленеді. Пациент туралы мәлімет MHRS жүйесінен HBYS жүйесіне жіберіледі де, пациенттің келу сағаты жақындағанда оның поликлиникалық процедуралары дайындала бастайды.

Ауруханада қолданылатын аспаптардың да мәліметі «АҚЖAк МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйесіне» кіргізілгеннен кейін сол аспаптардың күтілуі, калибрациясы сияқты атқарымдар электрондық форматта басқарылады.

«АҚЖAк МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелері» Денсаулық сақтау министрлігі, мекеме, Мемлекеттік ауруханалар бірлігіжәне т.б. ұйымдардың талап ететін статистикалық деректерді дайындауға арналған модульдарды қамтиді.

«АҚЖAк МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелеріндегі» өкілеттілік жүйесінің арқасында мәліметке сенімді түрде қол жеткізуге болады.Әр қолданушыға бір рет берілетін және жүйеге кіру кезінде жазылатын «қолданушы паролі» арқасында қызметкер өзінің модульдеріне және керекті экрандарына кіре алады. «АҚЖAк МАЖ Akgün Аурухана ақпарат жүйелері» керек жерінде қызметкердің жасаған атқарымдарын сақтап отырып, оның жұмысын байқап отыруға және бақылауға мүмкіншілік береді. Қызметкердің жасаған жұмысын кейінен тексеруге болады.

Автоматтандырылған жүйе арқылы басқарушы ауруханада атқарылатын бүкіл клиникалық, қаржылық, әкімшілік үдерістерді байқап отырады. Бұл жүйе арқылы басқарушының күнделікті немесе айлық есептеме алуына болады. «АҚЖAк МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелері»өз саласында жетік, кадрлары мамандырылған болғандықтан, жаңадан шығарылатын заңнама талаптарына және медициналық мекеме қызметкерлерінің сұрауларына толығымен жауап беретін өзгерістерді уақытында енгізеді.

«АҚЖAк МАЖ Ақгұн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелері» автоматтандыру кезінде CMMI (CapabilityMaturity Model Integration) үлгісіне жарамды үдерістерді жетілдіру және бұл үдерістерді бақылау арқылы жоғары деңгейде қызметтердің ұсынылуын қамтамасыз етеді.«МАЖ Ақг.н (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелерінің» “Шақыру орталығында” істейтін жетік қызметкерлерінің арқасында демалыссыз, 24 сағат бойы автоматикалық жүйенің жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі.

« МАЖ Ақгүн (Akgün) Аурухана ақпарат жүйелерінің» Модульдік Құрылымы:

Клиникалық модульдар Әкімшілік модульдар
 • Пациентті қабылдау модулі
 • Поликлиника модулі
 • Жедел жәрдем модулі
 • Қызмет модулі
 • Зертхана Модулі
 • Радиология Модулі
 • Перзентхана және операция бөлмесі Модулі
 • Гемодиализ Модулі
 • Тіс денсаулығы Модулі
 • Денсаулық мекемесі Модулі
 • Дәріхана Модулі
 • Қан орталығы Модулі
 • Ядролық медицина Модулі
 • Мұрағат Модулі
 • Анықтама Модулі
 • Залалсыздандыру Модулі
 • Касса Модулі
 • Шот жазу Модулі
 • Аспап бақылау Модулі
 • Статистика Модулі
 • Қызметкерлер Модулі
 • Басқарушы Модулі
 • Бірыңғай бухгалтерия Модулі
 • Тізімдеме Модулі
 • Босалқы қорнегізгі құрал-жабдықтар Модулі
 • Сатып алу Модулі
 • Құжат Модулі
 • Қызметті бақылау Модулі
 • Оқыту Модулі
 • Ассистент Модулі
 • Компьютерлік басқару Модулі
 • Информациялыққолдау Модулі

Жоғары

Акгюн Язылым © 2021