АҚГҮН-де Білім алу
Шыгару тарихы: 22.07.2013 | Сонғы жанарту күні: 14.01.2014

AkgundeEgitim

Кәсіпорындық Білім Бері Саясатымыз

 

 • Қажет етіп тұрған білім және даму тақырыптарды белгілеу, жөнге салу және қолдану тәсілдерінің кері білдірулерді жұмыс күшіне әсер еткенін зерттеу,
 • Білім беру бағдарламаларында кәсіпорын мәдениетін ұғынуына сәйкес, клиентті көздеп ойлана алатын, тез шешім алып іске асыра алатын, талдаушы, ширақ, кіріскен және адамдардың өзара қатынастарында табысты, команда рухы және стратегияларымен ұйымды түрде жұмыс істеу қабілетіне ие персоналды жетілдіріп Ақгүн құрылымына қосу,
 • Кәсіпорын персоналының білім алу қажеттілігін орындау,
 • Сектордағы табысты артқызатын негізгі факторлардың бірі болған білімді, дағдыларды, жетілгендерді арттыру,
 • Серіктестік ішіндегі және сыртындағы білім беру жолымен персоналдың білімін, жетілгендерін, уәждемесін және өнімділігін арттыру,
 • Ұзын мерзім ішінде кәсіпорын нысаналарына қол жеткізу үшін адам ресурсының маңызды бір рөл міндеттегенін есену және бұл себептен жұмыс күшінің білім алуына және дамуына мән беру негіз болып қабылданады.

Кәсіпорындық Білім Беру Үдерісіміз

Білім беру-жеке адамдардың міндеттенулерін немесе ілгеріде жүктенетін қызметтерін оданда әсерлі, сапалы, өнімді түрде атқарып тұратын, кәсіби білімін және дағдыларын оданда тиімді түрде көрсетіп тұратын, дербес дамуын демеген, ойлану күшін артқызып тұрған, эголарын женуге жарап тұрған ең ықпалды құрал болып табылады. Қызметкерлеріне білім беріп, бұларға құндылық қосып тұрған кәсіпорынның құндылығы артады. Бұл себептен БІЛІМБЕРУ кешіктірілмейді, көрмегендей беріле алмайды, басқа нәрсемен ауыстырыламайды.

Ақгүн-де АК тарапынан жұмысты бастаған әрбір қызметкерге берілген Бағдарлау Білімі мен Кәсіпорындық Білім үдерісінің толғанысын көруге бастайды. Жұмысты жаңадан бастаған қызметкер 2 (екі) айлық сынау мерзімі ішінде Жоба Басқарушы, Бөлім Басқарушылары, АК тарапынан тығыз түрде жұмысты бастау туралы білімді алып өтеді және адаптациясы ең қысқа уақыт ішінде тәмәмдандырылады.

Бүткіл қызметкерлерімізден алып болған анкета қорытындыларының нәтижесінде әзірленген Стратегиялық Білім Беру Жоспарымызға қарай Ішкі Ресурс және Сыртқы Ресурс туралы білім жылдық негізінде беріледі.

Ішкі Ресурстық Білімін алып болған “Білім берушінің білімі” Білімімен білім, жинақ және тәжірибенің жанында Сертификаттарын қосып беріпті. Сыртқы Ресурс Білімімізде маман сектор басшыларынан алынады.

Соңғы технологиямен жабдықталған ғимаратта секторға жылдамдық иелендіруді жалғастырып тұрған АҚГҮН ғимарат үстемдігін білім беру үдерісінде де қолданып, әрбір қабатында жиналыс және білім беру залдары бар болған АҚГҮН Плазада бір уақытта бірнеше білімді бір мезгілде бере алады.

Сонымен қоса білім технологияларында білім беру үдерісінде қолданып тұрған Ақгүн Тікелей түрде берілген біліммен дүниенің басқа ұшында болған персоналға білімді камера, дыбыс, бейнелеу экран және ұзақтан жұмыс үстел мен бір уақыта ұсына алады.

Құрылған Білім Беру Порталымен бүкіл білім жаздырылады және бұл порталда қызметкерлерге ұсынылады. Порталдан тіркелген білім жазуларына және құжаттарға   жетуге болады, білім емтихандары өткізіле алады, табысты болған дарға сертификаттары шығарылады.

CMMI Үдеріс салаларымыздан тек қана бір данасы болған Кәсіпорындық Білім Беру Үдерісімен бүткіл білімдерімізді кәсіпорындық еске саламыз, өткен шақта қалған білімдерімізден үдеріс иесі ретінде үйренген сабақтарды аламыз.

Мақсатымыз Ақгүн-ге құндылық қосқан, дамыған, ауысқан, өндірген, еліне қосымша құндылық қосатын,Ақгүн-ді келешекке тасыйтын кадрлармен ЖАЛҒАСЫП ТҰРАТЫН ТАБЫСТАРДЫ ТАРИХКЕ ЕНГІЗІП ҚОЮ.

Сыртқы Ресурс Білімдеріміз

 • Білім Қауыпсізідігі Басқару Жүйесі Туралы Білім Беру
 • Жоба Басқару Білімі
 • Кәсіпорындық Өткізу Нарығы және Бейне Басқару Білімі
 • Білім Беруші Білімі
 • AАҚЖ-АҚЖ E-Қол Қою Интеграциясы
 • Oracle Сынау Комплексі
 • Oracle 11G ЖүзегеАсыру
 • Білім Қауыпсыздігі Басқару Жүйесінің Ішкі Бақылаушысы Туралы Білім
 • Кәсіпорындық Мәдениет және Хабарласу Білімі
 • Протокол, Әдептілік, Өмірлік Тәжірибе Ережелері Туралы Білім
 • Стресті Басқару Білімі
 • CMMI-ге Кіріспе

Жоғары

Акгюн Язылым © 2021