AKGÜN Core Builder
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 26.12.2013

corebuilder

Qərar vermə mərhələsində , tək doğrunun və ya tək səhvin olmadığı və bunların müəyyən bir vacibliyinə görə sıralandıqları , xəstə-həkim əlaqəsində və digər əlaqələrdə sıx qarşılaşılan bir vəziyyətdir. Belə vəziyyətlərdə həkimlərin və digər əlaqədarların səbəb -nəticə əlaqəsi quraraq qərar vermə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində ” Clinically Oriented Reasoning Exam ” ( CORE ) geniş istifadə olunur. CORE’un bu qabiliyyəti inkişaf etdirərkən öyrənməyə qatqısının da olduğu şübhəsizdir. Klassik formuyla çətin reallaşdırılan bu imtahanın asan tətbiq oluna bilər hala gətirilməsi məqsədilə hazırlanan məhsulumuzu araşdırmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Problem həll etmə , fikir yürütmə və ya qərar vermə kimi dəyişik şəkillərdə ifadə edilməkdə olan və çox qısa müddət ərzində və əldə olan məlumatların məhdud dəstəyi ilə fikir yürütmə klinik bir problemi və mövcud bir problemi həll etmə , bir həkim üçün olmaq üzrə digər bütün əlaqədarlar üçün də ən əhəmiyyətli qabiliyyətlərdən biridir. Bu mövzuda edilən araşdırmalar göstərməkdədir ki üzərində aydın və asanlıqla tətbiq oluna bilən bir ağıl icra modeli hələ yaradılmayıb. Son zamanlarda problemə söykənən təhsil modellərinə olan marağın artmasının təməlində yatan ən əhəmiyyətli səbəb, problem həll etmə qabiliyyətinin, tibb təhsilinin və bütün təhsillərin başlanğıcından etibarən verilməsi lazım olduğu mövzusundan ibarət anlayışdır. Yenə edilən araşdırmalar göstərir ki , təcrübəli həkimlərlə/bütün əlaqədar kəslərlə təcrübəsiz həkimlərin /kəslərin klinika və digər bütün sahələrdə ağıl icra müddətləri və məqsədə uyğun qərar alma bacarıqları fərqliliklər göstərir .
Tibb təhsili və bütün təhsillər ilə maraqlananların , fikir yürütmə və problem həll etmə prosesinin nəzəri və praktik quruluşu haqqında kifayət qədər məlumat sahibi olmaları və təhsil-tədris proqramlarını bu paraleldə inkişaf etdirmələri lazımdır. Ən yaxşı öyrənmənin gerçək şərtlərə ən yaxın təhsil-tədris mühitində reallaşdığı və ən yaxşı ölçmə- qiymətləndirmənin də gerçək şərtlərə ən uyğun imtahan üsulları ilə reallaşdırılması düşünülməkdədir.


üst

Akgün Yazılım © 2020