Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

Üniversite Otomasyon Sistemi Nedir?

Güçlü ve Esnek Alt Yapısıyla Size Özel Akıllı Üniversite Çözümleri AKGÜN’de

AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi, kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir.

Üniversite Otomasyon Sisteminin Özellikleri Nedir?

AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi:

 • Üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını ve paydaş etkileşimlerini dikkate alan bir platformdur.
 • Web uygulaması olarak çalışan sistem kullanıcılarının kurumsal bir portal üzerinden uygulamaya erişimini sağlamaktadır.
 • AKGÜN Üniversite Otomasyon Sisteminin temelini ve kapsamını iki önemli yaklaşım belirlemektedir:
  • Entegre İş Süreci Yönetimi: İş süreçleri, ilgili tüm birimleri kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alınarak optimize edilmektedir.
  • Entegre Bilgi Yönetimi: Üniversite bünyesinde üretilen bilgiler hem operasyonel hem de stratejik açıdan ilgili tüm birimler tarafından kullanılabilmektedir.

Modülleri Nelerdir?

 • Kimlik ve Sistem Yönetimi
 • Öğrenci İşleri
 • Akademik Bilgi Sistemi
 • Personel Yönetim
 • Kütüphane Yönetim
 • Yurt ve Konut
 • Stok Takip, Demirbaş ve Ayniyat
 • Mezunlar
 • Merkezi Sınav
 • Portal Yönetimi
 • Core Builder

Neden AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi?

 • Üniversite genelinde veri sözlüğü oluşturulması ve ortak kavramların kullanılması
 • Kullanıcı rol ve yetkilerini tek noktadan yönetilmesi
 • İdarenin eğitim programlarının tamamının elektronik ortamda yapılabilmesi, üniversite içerisinde idare, danışman, öğrenci, ders hocası arasında iletişimi sağlayan özellikleri ile eğitim hizmetlerinin yürütülmesi
 • Üniversite öğretim elemanlarının kullanımına yönelik tasarlanan akademik çalışmaların ilerletilmesi
 • Tüm personel işlemlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
 • Malzeme ve her türlü stok, sarf malzemesi ve demirbaş alımı iş ve işlemlerinin takip edilmesi
 • Fiziksel ve e-kütüphane yönetimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Üniversite bünyesinde bulunan yurt ve konutlara ilişkin bilgilerle, yurt ve konutlardaki barınacak öğrenci ve/veya akademisyenlere ait bilgilerin kayıt ve takip edilmesi
 • Mezun veya mezun adaylarına yönelik iş ve işlemlerin yapılması
 • Sınavlara ait soru bankalarının oluşturulması ve merkezi sınavların güvenli bir şekilde yapılması
 • Üniversite ve bağlı fakültelerin web sayfası arayüzlerinin dinamik bir platform üzerinde hazırlanması ve otomasyon sistemi ile entegrasyonunun sağlanması

Core Builder

Hekimlerimizin Doğru Kararlarını Artırmak için AKGÜN Core Builder…

AKGÜN Core Builder, hekimlerin neden-sonuç ilişkisi kurarak doğru karar vermelerine yardımcı olması için geliştirilmiştir.

Güçlü ve esnek alt yapısıyla kullanıcılarına pratik ve hızlı çözümlerle yapılan işlemlerin güvenilir ve hızlı yürütülmesini sağlamaktadır. Ürettiği hızlı ve güvenilir çözümlerle kullanıcılarının yükünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...