AKGÜN Rəqəmsal Təşkilati Həllər
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

dijitalkurum

Rəqəmsal Təşkilat Nədir?
Rəqəmsal Təşkilat, içərisində iştirak edən bütün proseslərin işlədilməsi əsnasında ortaya çıxan hər cür məlumatın kağız mühitində iştirak edən formalara ehtiyac duymadan elektron mühitdə çatdırıldığı, saxlandığı və paylaşıldığı təşkilatdır.

AKGÜN olaraq bizlər dünya səviyyəsində etibarlılığı olan standartlara uyğun, yetkin bütün təşkilati proseslərimizi elektron mühitlərdə işlətməktəyik. Sahib olduğumuz bilik və təcrübə istiqamətində bir təşkilatın müddətlərini rəhbərliyi əsnasında ehtiyac duya biləcəyi hər cür həllərimizi müştərilərimizə də təqdim etməkdəyik.
Təşkilatımızın daxili proseslərinin rəhbərliyi əsnasında istifadə etdiyimiz bütün formalar, şablonlar və s. Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi həllimiz üzərindən idarə edə bilər, vəsaitlərin hərəkətini vahid / adam / rol / ünvan əsaslı təmin edə bilərsiniz. Hər cür sənəd və hesabatlarınızı Elektron Sənəd İdarəetmə Sistemi üzərində nəzərdən keçirə və təsdiq edə bilər, revizyonlarını təqib edə bilər, istifadəçilərin sənədi araşdırma məlumatına çata bilər, sənədlərin idarəli paylamasını təmin edə bilərsiniz.

Proseslərinizin istismarı əsnasında reallaşdırmış olduğunuz təhsilinizi qeyd altına alıb, təkrar-təkrar əldə etmək adına Online Təhsil portalını yükləyərək, təhsil iştirakçılarının savadını ölçmək məqsədiylə sistem üzərindən imtahanlara tabe tuta bilər, keçmə qeydini təyin edə bilər, sualların çətinlik dərəcəsinə görə ballarını təyin edə bilər, imtahana qatılan məlumatı avtomatik olaraq mailiniz üzərindən əldə edə bilərsiniz.

Proseslərinizin rəhbərliyi əsnasında ortaya çıxan məlumatları saxlamaq, təşkilati yaddaşınızı yaratmaq, proseslər üzrə ölçümlərinizi analiz etmək və qrafik olaraq hesabatlamaq məqsədiylə İş zəkası proqramından istifadə edə bilər, bu mövzuda var olan həllərimizdən yaralana bilərsiniz.

Proqram inkişaf Proseslərinizdə  yazılmış olan vahid testlərini avtomatik bir şəkildə periodik olaraq işlədə bilər, test nəticə qeydlərinə elektron mühitdə əldə edər, kod nəzərdən keçirmə nəticələrinə çata bilər, məhsulunuzun keyfiyyətini zəmanət altına ala bilərsiniz.

Strateji məqsəd və hədəfləriniz istiqamətində müştərilərin tələblərini ən uyğun şəkildə qarşılaya bilmək üçün müxtəlif coğrafi bölgələrdə olan tədarük, istehsal və paylama qaynaqlarının ən təsirli və məhsuldar bir şəkildə planlanması, əlaqələndirilməsi və nəzarət edilməsini AK ERP-CRM İş İdarəetmə Sistemi həllimiz ilə təmin edə bilərsiniz.


üst

Akgün Yazılım © 2020