AKGÜN Sənəd İdarəetmə Sistemi Üçün İş zəkası
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

dokumanyonetimsistemiiciniszekasi

SİS məlumatların modellənərək istifadəçilərin səlahiyyətləri daxilində sənədlər haqqında qeydiyyatdan məlumatı, axış vəziyyəti, əməliyyat vəziyyəti, imza vəziyyəti, arxiv məlumatı, fayl məlumatı hesabatlarını izlədikləri sistemdir. Bu sistemdə vahid idarəçilər öz vahidləri və alt vahidlərinin sənəd əməliyyatları haqqındakı statistikaları hesabat aparacağı şəkildə hiyerarşik olaraq modellənmiş və istifadəçilər səlahiyyətləndirilmişdir.
Ümumi olaraq bir xəstəxananın və ya klinikanın radyoloji vahidindəki bütün tibbi və inzibati əməliyyatların kompüter mühitində edilməsi, bütün məlumatların digər tətbiqlərlə inteqrasiya ola bilməsi; qısacası zaman, əmək, qaynaq planlaşdırılması və məhsuldarlığını təmin etmək mövzusunda sizə kömək etmək istəyirik.


üst

Akgün Yazılım © 2020