• AKGÜN Online Laboratoriya İnformasiya Sistemi

  Xidmət verməkdə olduğunuz xəstələrinizin və ya müştərilərin həyatlarını asanlaşdırmaq adına bir fürsət; AKGÜN Online Laboratoriya Məlumat Sistemi , AKGÜN YAZILIM bünyəsində işləyən xəstəxanalarda və ya xüsusi/ictimai təşkilatların nəzdində xəstələrə/digər...

 • AKGÜN Laboratoriya İnformasiya Sistemi

  AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi, Sağlamlıq sektorunda xəstəyə həkim tərəfindən istənən testləri və tətbiq sahəsindəki digər sektor daxilində səlahiyyətlilər tərəfindən istənən testləri barkod basımından etibarən qeydə alan, Nümunə Qəbulu varsa...

 • AKGÜN Kiosk Qeydiyyat və Məlumatlanmaa

  Dünyada artıq hər hansı bir mövzuda məlumat əldə etmək, hər hansı bir müraciət reallaşdırmaq, bir bron etmək, bilet almaq hətta pul çəkmək üçün kiosklar tez-tez istifadə edilir. Həyatımızda bu...

 • AKGÜN LCD Zəng və Məlumatlandırma

  LCD Zəng və Məlumatlanma tətbiqi; ictimai/xüsusi təşkilatlarda adam məlumatlandırma və istiqamətləndirmə məqsədiylə inkişaf etdirilmişdir. Qurumda ; əlaqədar əməliyyatların trafikini təşkil etmək məqsədiylə LCD- Plazma Məlumatlanma çağırış avtomatlaşdırılması sistemi qurular....

 • AKGÜN Telefonla Təcili Zəng Başlatma

  Telefonla Təcili Zəng Başlanğıcı Sistemi , xəstəxanada və ya vəzifə yerinə yetirməkdə olduğunuz təşkilatda hər hansı bir daxili nömrədən , təyin olunan daxili nömrələrin aranmasıyla ağ koda , mavi...

 • AKGÜN İş zəkası

  Keçmişdən günümüzə qədər baxıldığında insanoğlu həyatının bir çox mərhələsində “qərar vermə” vəziyyətində qaldığı görülməkdədir. Veriləcək hər bir qərar istənən bir nəticə doğura biləcəyi kimi qərar vericilər istənməyən vəziyyətlərlə də...

 • AKGÜN Sənəd İdarəetmə Sistemi Üçün İş zəkası

  SİS məlumatların modellənərək istifadəçilərin səlahiyyətləri daxilində sənədlər haqqında qeydiyyatdan məlumatı, axış vəziyyəti, əməliyyat vəziyyəti, imza vəziyyəti, arxiv məlumatı, fayl məlumatı hesabatlarını izlədikləri sistemdir. Bu sistemdə vahid idarəçilər öz vahidləri...

 • AKGÜN Core Builder

  Qərar vermə mərhələsində , tək doğrunun və ya tək səhvin olmadığı və bunların müəyyən bir vacibliyinə görə sıralandıqları , xəstə-həkim əlaqəsində və digər əlaqələrdə sıx qarşılaşılan bir vəziyyətdir. Belə...

 • AKGÜN Maliyyə İdarəetmə Sistemi

  Maliyyə idarəetmə sistemi, lazımlı olan mühasibat təqibinin edilməsi məqsədiylə Rəsmi qurum və təşkilatlar istifadə edilmək üzrə təşkil edilən modul sistemidir. Sistem üzərində adlandırılan adı ilə Təknizam Muhasibat Modulu qurumun...

123

üst

Akgün Yazılım © 2021