İşə Müraciət
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 04.11.2013
Baş direktor
İnzibati və Maliyyə İşlər Koor. (İcra heyəti Üzvü)
Dəstək koordinatoru
AR-GE koordinatoru (İcra heyəti Üzvü)
Gümüşhanə Bölgə Koordinatoru (İcra heyəti Üzvü)
Qara dəniz Region koordinatoru
Satış Koordinatoru
Təşkilat və Metod İnkişaf Koor.
Kod Koor. – Online Müştəri Həll İdarəçi
Baş direktor katibi
Müştəri Əlaqələri və Keyfiyyətə Nəzarət Menec /Dəstək Koor. Müavini
Satış Koor. Müavini.
Qazaxıstan şöbə müdiri
Proqram Metod və Keyfiyyət İnkişaf İdarə-Məlumat Güv. İdarə
Proqram Metod və Keyfiyyət İnkişaf Mütəxəssisi
Personal Müdiri
İşə Alış və Karyera Rəhbərliyi
Şəxsi hüquqlar Personalı
Qrafik Dizayn və Marketinq Mütəxəssisi
Mövqe Şoferi və İnzibati İşlər İdarəçisi
Şirkət Şoferi
Mərtəbə vəzifəlisi
İctimaiyyətlə Əlaqələr Personalı
Zəng Mərkəzi İdarəçisi
Layihə İdarəçisi
Yüksək Proqram Mütəxəssisi
Proqram Mütəxəssisi
Proqramçı
Analitik
İş Zəkası Mütəxəssisi
Quraşdırılmış Sistem İdarəçisi
Test Mütəxəssisi
Müştəri Əlaqələri və Keyfiyyət Nəzarət Mütəxəssisi
Texniki Xidmətlər idarəçisi
Sahə İnformasiya idarəçisi
Region Dəstək məsul şəxsi
DBA Komanda İdarəçisi
DBA
Təchizat Dəstək Personal
Texniki dəstək personalı
Web Dizayn və Proqram İnkişaf etdirmə Mütəxəssisi
Zəng Mərkəzi Personal
Həll Xətti Mütəxəssisi
LIS-PACS dəstək Mütəxəssisi
Data Mütəxəssisi
Dəstək Mütəxəssisi
Dəstək Personalı
Satış və Marketinq Müdiri
Satış Meneceri
Tender rəhbəri
Tender Personalı
Tender və Satınalma Personalı
Mühasibat və Maliyyə direktoru
Əsas mühasibatlıq Mütəxəssisi
Xəstəxana Proqram Dəstək Personalı məsulu
Proqram Dəstək Personalı

üst

Akgün Yazılım © 2020