Sistem Analiz & Dizayn & Test Xidməti
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

sistemanaliztest

Təşkilat olaraq sahib olduğunuz kompleks layihələr çərçivəsində müştəri, keyfiyyət, funksional, inteqrasiya, interfeys, hesabat və səlahiyyət ehtiyaclarının hazırlanması daxil Sistem analizə dair bütün ehtiyaclar  AKGÜN ‘də …

CMMI Modeli istinad alınaraq hazırlanmış Ehtiyac İnkişaf etdirmə və Ehtiyac Rəhbərliyi Prosesləri daxilində müştərilərimizin inkişaf etdirməkdə olduğu və ya inkişaf etdirməyi planladığı məhsul/xidmət ehtiyaclarının detallarını ortaya çıxarırıq

Ehtiyacların inkişaf etdirilməsi və rəhbərliyi daxilində;

  • Müştəri istəklərini yığmaqda,
  • Müştəri istəklərini meyarlar çərçivəsində nəzərdən keçirməkdə,
  • Mütəxəssis fikirlərinə, standartlara və bənzər məhsul araşdırmalarına müraciət,
  • Ehtiyaclar gruplandırılarak ortaya çıxarılmaqla,
  • Ehtiyacların analizi nəticəsində ətraflı hesabatı müştərilərimizə təslim edirik.
  • Ehtiyacların izlənməsinin təmin edilməsi adına uyğun alt quruluşu hazırlayırıq,
  • Ehtiyaclar üzərinə gələ biləcək ola biləcək dəyişikliklərin idarə edilməsi üçün uyğun alt quruluşu müştərilərimizə təqdim edirik.

CMMI Modeli istinad alınaraq hazırlanmış Texniki Həll və Məhsul İnteqrasiyası Prosesləri daxilində müştərilərimizin inkişaf etdirməkdə olduğu və ya inkişaf etdirməyi planladığı məhsul / xidmətlərin detal dizaynlarını ortaya çıxarır.

Alternativ Həll seçkilərinə müraciət edərək, Et / Satın Al / Təkrar İstifadə Analitika reallaşdıraraq, Müştəri istəkləri çərçivəsində, inkişaf edən texnologiyaya ən uyğun dizayn alt strukturlarını müştərilərimizə təqdim etməkdəyik.

Müştərimiz tərəfindən təsdiqlənən dizaynları standartlar çərçivəsində inkişaf etdirməkdə, inkişaf üzrə inteqrasiyalar planlayaraq reallaşdırmaqda, İnkişaf nəticələrini təsdiqləmə fəaliyyətlərinə tutaraq, müştəri istəyinə uyğun, etibarlı məhsulları təslim edirik.

CMMI Modeli istinad alınaraq hazırlanmış Test dövrü daxilində müştərilərimizin inkişaf etdirməkdə olduqları məhsul / xidmətləri test edirik.

Müştərilərimizin inkişaf etdirmələrinə ən uyğun test texnikalarını, test strategiyalarını, xərc baxımından ən uyğun test vasitələri təyin edərək, test ediləcək iş məhsullarının risk qiymətləndirmələrini reallaşdıraraq, ssenarilər yoldaşlığında testlər həyata keçiririk.

Test Nəticələrini qeyd altına alaraq bir daha təkrarlanmaması adına analiz etməkdə və beləliklə müştəri məmnuniyyətini ən üst mərhələdə zəmanətə alırıq.


üst

Akgün Yazılım © 2020