Təşkilatımız
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 12.05.2016

organizasyonumuzLayihə İdarə Ofisi sxemi model alınaraq yaradılmışdır.  Sxem ‘ya görə Web saytı “nda təşkilatımız başlığında iştirak etməsi lazım olan Sxemdə ən başda; Layihə İdarə Ofisi direktoru’ ndan başlayaraq, PYO direktoruna bağlı Layihə idarəçilərindən meydana gəlməkdədir. Mövcud quruluşumuza görə, layihə İdarə Ofisi direktoru Üst İdarə tərəfindən müəyyənləşdirilir və Layihə İdarə Ofisi direktoruna bağlı Portfel idarəçilərindən meydana gəlməkdədir. Təşkilatın strateji hədəflərini qarşılamaq layihə / proqramları gruplayarak, təsirli, mərkəzi bir şəkildə rəhbərliyini təmin etməkdir. Bu təsirli mərkəzi rəhbərliyi təmin etmək adına təşkilatımızda yaradılan portfeli; Sağlamlıq, Təhsil, Xidmət, Texniki işlər və Satış şəklindədir. Təşkilat səmamızın meydana gətirərkən istinad alınan Layihə İdarə Ofisi Modeli üsulu ilə şirkət daxilində rəhbərlik dərinliyi (span of control) mexanizminin və bölmələri əsasında Koordinator sistemə inteqrasiya edilib, sinxronizasiya bir quruluşlanma ilə vahidlər arasında inteqrasiya artması hədəflənir.

Layihə İdarə Ofisi Başçısı Züleyha AKGÜN
Portfeli İdarəçisi Hakan KARATAŞ Sağlamlıq Portfeli
Portfeli İdarəçisi Gökmen KÜVVET Təhsil və Satış Portfeli
Portfeli İdarəçisi Gürsel PAKDEMİR Xidmət və Texniki İşlər portfeli

üst

Akgün Yazılım © 2021