Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

26 Kasım 2021 - Cuma


17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (12.HSYK) ile 3.Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine (3.İSG) sponsor olarak katıldık.

Ana teması “Yeni normalde sağlık kuruluşlarında finans ve acil durum yönetimi ve alternatif çözüm önerileri” olan 12. HSYK kongresinde yeni normal ile değişim içerisinde olan sağlık hizmetlerinin finansmanı ele alındı.

12. HSYK Kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleşen 3. İSG Kongresinin ana teması ise “Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Risk Yönetimi ve Önlemler”dir. 3. İSG kongresinde, sağlık çalışanlarında meslek hastalıkları ve iş kazaları sebepleri ve sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yenilikler tartışıldı.

Hibrit olarak düzenlenen her iki kongreye de Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılım sağlandı. Etkinliklerde birçok ortak panel ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 18 Kasım 2021’de AKGÜN Uluslararası Satış Yöneticisi Sn. Onur SOYBAŞ etkinlikte “Dünyada Sağlık Hizmetlerinde Alınan Yol, Kriz ve Risk Yönetimi, Verilere Dayalı Karar Vermenin Önemi” konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Sn. Onur SOYBAŞ “AKGÜN tarafından geliştirilen yapay zeka temelli karar destek sistemlerimiz ile sağlık çalışanlarına ve hastalara etkin ve kaliteli önleyici sağlık hizmetlerini sunduğumuzdan” bahsetti. Ayrıca Sn. Onur SOYBAŞ “Covid-19 Salgınıyla birlikte pek çok şeyin değiştiğini gördük ve görmeye de devam etmekteyiz. Değişimden payını alanların başında da yeni sağlık anlayışı oldu. Nedeni de çok basit, salgın bize sağlığımızın ne kadar önemli bir hazine olduğunu bir kez daha hatırlattı.” şeklinde açıkladı. Sn. SOYBAŞ “Yaşam tarzı, tıbbı pandemi sonrasında sağlığın en hızlı büyüyen, en çok konuşulan, araştırılan ve merak edilen alanlarından biri olduğunu gösterdi. Çünkü bu virüs bize önleyici sağlık hizmetlerinin sağlıklı bir yaşam için en etkili yol ve yöntem olduğunu bir kez daha hatırlattı. Salgın döneminde en iyi önlem çarelerinin ise sadece sağlık çalışanlarına ve sağlık merkezlerine değil, tüm bireylere de bağlı olduğunu bizlere öğretti. Yeni sağlık yaklaşımında sağlık çalışanları anahtar konumunda olmaya devam ederken, onların en büyük yardımcıları ve destekçileri teknoloji oldu.” olarak ifade etti. Sn. SOYBAŞ konuşmasında salgın döneminde de “AKGÜN olarak sağlık sektöründeki deneyim ve birikimlerimizle ürettiğimiz son teknolojik yeni uygulamalarımızı sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduğumuzu” vurguladı.

Dijital Sağlık Çözümleri AKGÜN’de

Sunduğumuz çözümlerle dijital hastaneye geçiş sürecinin öncülüğünü yapmaktayız. Dijitalleşen iş süreçleri ile kaynakların optimum şekilde kullanılmasına imkan sağlarken, iş akışının takibini kolaylaştırıyoruz. AKGÜN olarak geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürün ve sistemlerle sağlık hizmetlerindeki hızı ve kaliteyi artırırken ülkemiz adına sağlıklı bir geleceğin adımlarını da atıyoruz.