Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

Kurum olarak sahip olduğunuz karmaşık projeler kapsamında müşteri, kalite, fonksiyonel, entegrasyon, arayüz, raporlama ve yetkilendirme gereksinimlerinin detaylandırılması dâhil sistem analizine dair tüm ihtiyaçlarınız AKGÜN’de…

CMMI Modeli referans alınarak tasarlanmış gereksinim geliştirme ve gereksinim yönetimi süreçleri kapsamında müşterilerimizin geliştirmekte olduğu veya geliştirmeyi planladığı ürün/hizmet gereksinimlerinin detaylarını ortaya çıkarmaktayız.

Gereksinimlerin geliştirilmesi ve yönetimi kapsamında;
• Müşteri isteklerini toplamakta,
• Müşteri isteklerini kriterler kapsamında gözden geçirmekte,
• Uzman görüşlerine, standartlara ve benzer ürün incelemelerine başvurmakta,
• Gereksinimler gruplandırılarak ortaya çıkarılmakta,
• Gereksinimlerin analiz edilmesi sonucunda detaylı dokümantasyonu müşterilerimize teslim etmekte,
• Gereksinimlerin izlenebilirliğinin sağlanması adına uygun alt yapıyı tasarlamakta,
• Gereksinimler üzerine gelebilecek olası değişikliklerin yönetimi için uygun alt yapıyı müşterilerimize sunmaktayız.

CMMI Modeli referans alınarak hazırlanmış teknik çözüm ve ürün entegrasyonu süreçleri kapsamında müşterilerimizin geliştirmekte olduğu veya geliştirmeyi planladığı ürün/hizmetlerin detay tasarımlarını ortaya çıkarmaktayız.

Müşteri taleplerine yönelik gelişen teknolojiye en uygun tasarım alt yapılarını müşterilerimize sunmaktayız.

Müşterimiz tarafından geçerliliği onaylanan tasarımları standartlar çerçevesinde geliştirmekte; geliştirme kapsamındaki entegrasyonları planlayarak gerçekleştirmekte, geliştirme sonuçlarını doğrulama ve geçerleme aktivitelerine tabi tutarak, müşteri isteklerine göre geliştirilmiş ürünleri teslim etmekteyiz.

CMMI Modeli referans alınarak hazırlanmış test sürecimiz kapsamında; müşterilerimizin gereksinimlerine en uygun test tekniklerini, test stratejilerini, maliyet açısından en uygun test ortamlarını belirleyerek ve test edilecek iş ürünlerinin risk değerlendirmelerini gerçekleştirerek, senaryolar eşliğinde ürün/hizmetleri test etmekteyiz.

Test sonuçlarını kayıt altına almakta, analiz etmekte ve böylelikle müşteri memnuniyetini en üst safhada garantilemekteyiz.