Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!


Günümüzde dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti vb. endüstri 4.0 teknolojileri, kurumları ve bireyleri pek çok farklı alanda etkilemektedir. Hızla değişen teknoloji doğrultusunda kurumların ve işgücünün de yeni duruma uyum sağlaması kaçınılmazdır. İşgücü piyasalarını oluşturan bireylerin ve şirketlerin bu teknolojilere uyum sağlayabilme hızları ve düzeyleri, gelecekte nasıl bir iş dünyası ve ekonomide yaşayacağımızın en önemli belirleyicilerindendir.
 
Dijitalleşen dünyada kaçınılmaz süreçlerden biri de bilgiye kolay erişebilirliktir. Dijital insan kaynakları aracılığı ile kurumlar, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor. İnsan kaynakları alanının tüm süreçlerini kolaylaştıran dijital çözümler artık şirketlerin çözüm ortağı olarak yerini alıyor. Dünya ekonomisinin yüzde 22,5’inin dijitalleştiği günümüzde her alanın sayısallaşması artık kaçınılmaz. Ekonomiyi ayakta tutan şirketler, artık dijital ürünlere yön verirken, bu şirketleri ayakta tutan insan kaynakları alanının da geleneksel yöntemlerle çağa ayak uydurması beklenemez. Son 10 yılda teknolojide yaşanan devasa değişim ile insan kaynaklarındaki dijitalleşme aracılığı ile bordrolama, izin ve mesai yönetimi, özlük dosyaları, CV’lerin online ortama alınması, kişilik envanteri ve genel yetenek sınavları anında online olarak yapılıyor, sonuçlara da anında ve mobil olarak ulaşmak mümkün oluyor.
 
Sektörün öncüsü AKGÜN Yazılım olarak, tüm İK süreçlerimizi dijitalleştirmekteyiz. Böylelikle işgücü, zaman, erişilebilirlik kriterlerini daha efektif kullanmakta ve çalışanlarımıza, yöneticilerimize ve adaylarımıza daha hızlı çözümler üretebilmekteyiz. %100 yerli ve milli geliştirmekte olduğumuz yazılımlarımızla İK’nın önemli alanlarında seçme, yerleştirme, ölçme, değerlendirme, performans noktalarında fark yaratmakta, kurumsal hafızayı güncel tutabilmekteyiz.

Bunlardan bazıları;
  • Aday Mülakat Randevuları tüm detayları ile paylaşılmakta (yer, saat, zaman, lokasyon, katılımcılar) ve mülakat süreçlerinde yaşanan iletişim sorunlarına mahal verilmemektedir.
  • Aday Mülakatına katılan ilgili yöneticiler online olarak aday verilerine erişebilmekte ve yine online olarak objektif kriterlere göre aday mülakat değerlendirmelerini yapabilmekte, geçmişe dönük verileri görüntüleyebilmekte ve kişisel kurumsal hafızasını oluşturabilmektedir.
  • Eğitimler önceden Eğitim Komitesi tarafından gelen talepler doğrultusunda değerlendirilmekte ve katılımcılara bildirilmektedir.
  • Çalışanlar almış oldukları eğitimleri ve eğiticileri online olarak değerlendirebilmekte ve eğitimin verimliliğini objektif kriterlere göre yorumlayabilmektedir.
  • Eğiticiler vermiş oldukları eğitimin katılımcılarını değerlendirebilmekte ve eğitim ihtiyaçlarını ve tekrarlarını talep edebilmektedir.
  • Staj müracaatlarının tümü yine online olarak objektif kritlerlere göre değerlendirilmekte ve adaylara online geri bildirim yapılabilmektedir.
  • Oryantasyon sürecinin tüm aktörleri (Çalışan/Yönetici/İK/İlgili Birimler) çalışana dair tüm oryantasyon sürecini takip edebilmekte ve objektif kriterlere göre oryantasyon sürecinin tamamlanması noktasında sistemin gereksinimlerini yerine getirebilmekteler.
  • Sistem üzerinden düzenlenebilecek anketlere ve yarışmalara online katılabilmekte ve çalışanın da sistem üzerinde söz sahibi olabileceği hissi ile hareket etmekte, sürekli iyileştirilebilmesine katkıda bulunabilmektedirler.