Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

Aday Profili
AKGÜN vizyonu ve misyonuna uygun tutum ve davranışlarda bulunabilecek, AKGÜN kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, sorumluluk sahibi, başarı odaklı, verimliliği esas alan, teknolojiyi sürekli takip ederek fark yaratıcı öneriler getiren, öğretme ve öğrenme azminde olan, bilgiyi paylaşan, ”ben” değil “biz” duygusuyla hareket eden çalışma arkadaşlarını aramızda görmek istiyoruz.


İşe Alım Süreci
Birim Yöneticilerinden norm kadro isteklerine göre yapılan iş analizleri ve görev tanımlarına uygun personel profilinin organizasyona dahil edilmesi için online kariyer siteleri  üzerinden hazırlanan ilan metni  yayınlanır.
Yapılan başvurular içerisinden ilan metninde yer alan niteliklere haiz adaylar incelenerek oluşturulan mülakat havuzunda toplanır.

Başvurular incelenirken ilan metni içerisinde yer alan kriterlerden uygun vasıflara sahip, istenen eğitimi almış, geçmiş dönem iş tecrübeleri, deneyimine göre nitelikleri pozisyonun gerekleriyle birebir örtüşen adaylar öncelikli olmak üzere, gelişime açık junior adayların da yer aldığı mülakat grupları oluşturulur.

Pozisyonun gerektirdiği kabiliyet, tecrübe ve yeteneklerin, uygun kişilik analizlerinin ortaya koyulabilmesi için teknik ve yetkinlik bazlı mülakatlar pozisyona göre kimi zaman panel, kimi zaman bireysel, kimi zaman da grup mülakatları uygulanarak yapılır.

Pozisyonun gereksinimleri ile birlikte adayın, AKGÜN kurum kültürüne, strateji ve hedeflerine bakış açısı, temel yetkinliklerimiz olan müşteri odaklılık, işini sahiplenme, yenilikçilik, ilişki geliştirme, kendini tanıma ve geliştirme yetkinlikleri de değerlendirilir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdendir.

Yönetsel pozisyonlarımız için yukarıda belirtmiş olduğumuz kriterlere ek olarak, ekip geliştirme yetkinliği de ölçümlenir.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları başkaca pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanında tutulur ve takip edilir. Tüm adaylara süreç hakkında geri bildirimde bulunulur.

Belirlenen kriterlere uygun ve mülakat süreçlerini başarı ile tamamlayan adaylar ile karşılıklı görüşmeler yapılarak resmi iş teklifinde bulunulur.

Ve AKGÜN’de kariyer başlar.

Personel Yetkinlik Havuzu
AKGÜN’de işe başlayan tüm adaylar 2(iki) aylık deneme süreleri sonunda Birim Yöneticileri tarafından yapılan ölçümler ile, tüm çalışanların bulunduğu Yetkinlik Havuzunda kendilerine yer bulur. Yetkinlik Havuzunda mesleki bilgi ve becerilerine dair yer alan kriterler üzerinden değerlendirme yapılarak, gelişim süreci izlenir. Olası yeni başlangıç yapılabilecek projeler için yetkinlikleri kaynak teşkil edebileceği gibi, iç kaynak olarak farklı projelerde de yer alabilmesi sağlanmaktadır.

Kariyer Yönetim Süreci
AKGÜN Organizasyonu içerisinde yer alan çalışanlar, kariyer hedefleri doğrultusunda hangi kariyer yolunda ilerleyeceğini ve yılda iki kez yapılacak durum değerlendirmeleri sonucu artan yetkinliklerini, belirlenen objektif kriterler doğrultusunda izleyebilmektedirler. Çalışanlarımız bu sayede kriterleri sağlamak koşuluyla organizasyon içindeki bir üst seviyeye veya yetkinliklerini sağladığına inanılan başka bir unvana geçiş yapabilmektedir.

Performans Değerlendirme
AKGÜN Organizasyonu içerisinde yer alan çalışanlar, bireysel başarılarını ve belirli bir zaman süresindeki davranışlarını değerlendiren ve ölçen, iş analizlerine ve görev tanımlarına uygun hazırlanan performans kriterleri ile kendilerini değerlendirmekte ve birim yöneticileri tarafından değerlendirilmektedir.

Yılda iki kez (altı ayda bir) yapılan performans değerlendirme sonuçları Kariyer Yönetim Sürecine objektif delil sunar. Çalışanların terfi, rotasyon, atama gibi durumları için belirleyici faktörler arasındadır.

Kariyer Günleri ve İK Fuarları
Ortak istihdam projelerimiz ve işbirliklerimiz çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, özel istihdam büroları, üniversitelerin düzenlemiş olduğu kariyer günleri ve fuarlarına katılımlarımızı sürekli gerçekleştirerek, yeni nesil, başarılı, dinamik, genç arkadaşlarımızı da aramıza katmak isteriz.