Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

Kurumsal Eğitim Politikamız

  • İhtiyaç duyulan eğitim ve gelişim konularını belirlemek, düzenlemek ve geribildirimlerin  işgücü üzerinde etkilerini incelemek,
  • Eğitim programlarında kurum kültürü anlayışına uygun, müşteri odaklı düşünebilen, hızlı karar alıp uygulayabilen, analitik, dinamik, girişken ve insan ilişkilerinde başarılı, ekip ruhuna ve stratejilerine uyumlu çalışabilme yeteneğine sahip personel yetiştirerek AKGÜN bünyesine katmak,
  • Sektör başarısını arttıran bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttırmak,
  • Şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle mevcut personelin bilgi, yetkinlik, motivasyon ve verimliliklerini arttırmak,
     
  • Uzun vadede kurumsal hedeflere ulaşmak için işgücünün eğitimine ve gelişimine önem verilmesi esas alınmış, CMMI Level 3 “Kurumsal Eğitim Süreci” referans alınarak, Eğitim Süreci yönetilmekte, sürekli iyileştirilmekte ve günümüz teknolojilerine uyarlanmaktadır.
Kurumsal Eğitim Sürecimiz
Eğitim, bireylerin üstlendikleri veya ilerde yüklenecekleri görevleri daha etkin, daha kaliteli, daha verimli yapabilmeleri, mesleki bilgi ve becerilerini daha rasyonel ifade edebilmelerini sağlayan, kişisel gelişimi destekleyen, düşünce gücünü arttıran, egolarını yenmeye yarayan en etkili araçtır. Vermiş olduğu eğitimlerle çalışanına değer katan her kurum, değer kazanır. Bu nedenledir ki EĞİTİM ertelenemez, görmezden gelinemez, ikame edilemez.

Son teknoloji ile donatılmış binasında sektöre ivme kazandırmaya devam eden AKGÜN, akıllı bina ve üretim tesislerinin avantajını eğitim sürecinde de kullanarak her katında birer toplantı ve eğitim salonu bulunan AKGÜN Plaza’da aynı anda birden çok eğitimi gerçekleştirebilmektedir.

Yine bilgi teknolojilerini de eğitim sürecinde kullanmakta olan AKGÜN, online gerçekleştirilen eğitimler ile dünyanın diğer ucunda olan personeline de eğitimlerini kamera, ses, görüntü ve uzak masaüstü ile aynı anda sunabilmektedir.

Oluşturulan Eğitim Portalı ile tüm eğitimler kayıt altına alınmakta ve bu portalda çalışanlara sunulmaktadır. Portal üzerinden eğitim kayıt ve dokümanlarına erişilebilmekte, bilgi sınavları gerçekleştirilebilmekte ve başarılı olanlar sertifikalandırılmaktadır.

CMMI süreç alanlarımızdan sadece bir tanesi olan Kurumsal Eğitim Süreci ile tüm eğitimlerimizi kurumsal hafızamıza taşıyor, geçmişte kalan eğitimlerimizden süreç sahipleri olarak öğrenilmiş dersler çıkarıyor ve sürekli geliştiriyoruz.
Amacımız, AKGÜN’e değer katan, gelişen, değişen, üreten, ülkesine katma değer sağlayacak, AKGÜN’ ü geleceğe taşıyacak bir kadro ile sürdürülebilir başarılara imza atmaktır.