Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

20 Ocak 2014 - Pazartesi


AKGÜN, KARİYER YÖNETİMİNİ PERSONEL GELİŞİM EĞİTİMLERİYLE SÜRDÜRÜYOR…

Eğitim, insan kaynakları dünyası için anahtar kelimelerden biridir. Eğitimin mevcut insan kaynağı üzerindeki yaratıcı katma değerinin farkında olan AKGÜN çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarına karşı oldukça duyarlı bir tavır sergilemektedir. Şirket içinde ve dışında verilen eğitimlerle çalışan kalitesi ve şirkete olan bağlılığın yükselmesi hedeflenmektedir.

Rekabet ortamının hüküm sürdüğü iş dünyasında, farklılık yaratmanın en önemli unsurunu insan kaynağı olarak gören AKGÜN, personelin gelişimine yatırım yapan programları 2013 yılında da desteklemeye devam etmiştir. AKGÜN, 2013 YILINDA MESLEKİ GELİŞİM, KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ VE KURUMSAL EĞİTİMLER OLMAK ÜZERE BİREYSEL VEYA GENİŞ KİTLELERİN KATILIMIYLA TOPLAM 212 ADET EĞİTİM VEREREK 111 GÜN VE 263 SAATİNİ PERSONELİNİN GELİŞİMİNE AYIRMIŞTIR. Çalışan gelişim programlarının ana öğeleri; çalışanın liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi, yönetici tarafından eğitilmesi, 360 derece geri bildirim değerlendirmeleri ve çalışanın kişisel gelişiminin planlanmasıdır.

Teknolojideki hızlı değişimin ve dünya çapındaki rekabetin eğitimli çalışanlara duyulan ihtiyacı daha da arttırdığı günümüzde, çalışanlar sürekli öğrenen bireyler olma konusunda çaba sarf etmelidirler.

Çalışanın izleyeceği kişisel gelişim sürecinde; kariyer hedeflerini işverene iletmek, bilgi düzeyini arttırmak için araştırmalar yapmak, eğitimlere katılmak, tecrübe kazanmak için yeni projelerde görev almak, geri bildirim ve değerlendirmeler ile ileriye yönelik adımlarını belirlemek ve kişisel hareket planını oluşturmak yer almaktadır.

AKGÜN, kaliteli ürün ve hizmet sunmak, değişime açık olmak ve yaratıcı olabilmek için çalışanlarının gelişimini desteklemek; çalışanlar ise kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için bireysel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılarak başarıya giden yolda firmalarıyla aynı vizyonda birlikte yürümektedirler.