Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

17 Kasım 2013 - Pazar


T.C. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı/Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi 15 – 16 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bilişimi alanında Türkiye’deki tek Ar-ge Merkezi konumunda olan Firmamızı temsilen AR-GE Koordinatörümüz Zirveye iştirak etmişlerdir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü tarafından  2. Ar-Ge Merkezleri Zirvesine katılım ve katkılarından dolayı AKGÜN’e teşekkür edilmiştir.

Zirve; Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, teknolojik bilgi üretilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, yoğun teknolojik üretim yapılması, yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması amaçlarıyla kurulmuş olan Ar-Ge merkezlerinin;

  • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,
  • Sorunlarının ve çözüm önerilerinin müzakere edilmesi,
  • Üniversite – Sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Türkiye’deki Ar-Ge Merkezleri’nin gelişen vizyonlarının uluslararası platforma taşınması,
  • Ar-Ge Merkezlerinin çalışmalarının sergilenmesi amacıyla düzenlenmiştir.