AK ERP-CRM İş Yönetim Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 01.10.2013

AKERP-AKCRMLojistik, imalat, finansman, insan kaynakları gibi temel, muhasebe, doküman yönetimi gibi destek fonksiyonları entegre ederek iş süreçlerinin otomasyonu, kaynakların tüm örgüt kapsamında planlanması ve kontrol işlemlerinin kolaylıkla ve doğrulukla yapılmasını sağlayan uygulama sistemlerine ERP denir.

Temel olarak, mevcut bir kurumsal uygulamadan ERP sistemine geçmek kurumun iş süreçlerini yepyeni bir ortama göç etmesi anlamına gelir, artık bu yeni yapıda yaşam sürecektir.
Kullanıma geçiş öncesi hazırlıkların yapılması ve doğru yönetilmesi gerekir. Burada akıllı, özenli ve titiz bir çalışma gerekir. Teknoloji dışında insan ve değişim yönetimi konularının dikkate alınması zorunludur. Çok disiplinli bir takım çalışması gerektirir. Başarının temeli, canlı kullanım dönemine girildiğinde kurumun topyekûn öğrenme sürecine girmesidir. ERP kurulumu şirket içinde kültürel değişim ve değerlerin ortaya çıkması için bir fırsattır.

Son yıllarda birden çok işyerinden oluşan işletmelerde tüm faaliyetlerin entegrasyonu girişimi, bilişim teknolojisi için yeni bir gereksinim yaratmıştır. Aslında İşletme Kaynakları Planlaması, küresel bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren bütünsel bir yazılım stratejisidir.

ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir sistemdir.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021