AKGÜN Finans Yönetim Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 08.11.2018

finansyonetimFinans yönetim sistemi, gerekli olan muhasebe takibinin yapılabilmesi amacı ile Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılmak üzere düzenlenen modül sistemidir. Sistem üzerinde adlandırılan ismi ile Tekdüzen Muhasebe Modulü kurumun işleyişi ile ilgili bağlantıyı sağlamak ve raporlandırmakla işlevselliği olan bir program ara yüzüne sahiptir. Rapor ise müşteri odaklı olup finansal işlemlerin yürütülmesinin nasıl yapıldığına yönelik bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmekte ve sunulmaktadır.

İdari bölüm içerisinde yer alan muhasebe uygulamalarıyla, medikal uygulamalar sonucu oluşan parasal değerlerin yönetimi kontrol altında tutuluyor. Ambar, satınalma, vezne ve fatura modülleri ile entegre muhasebe uygulamaları sayesinde parasal yönetim kontrol altında tutuluyor. Detaylı raporlar alınarak, finans yönetimi yönlendirilebiliyor, gerekli önlemler zamanında alınabiliyor. Personel özlük, maaş ve ek ödeme uygulamaları sayesinde hastane çalışanlarıyla ilgili her türlü sicil bilgileri, maaş ve ek ödemeler kolaylıkla yönetilebiliyor.

Yardımcı hesaplar, (Borçlu/Alacaklı, Emanet Hesapları vb) kurum/kişi bazında, toplu olarak ve fatura bazında cari sistemde takip edilebiliyor. Alacaklara ilişkin tahsil, borçlara ilişkin ödeme süresi hesaplanabiliyor. Aylık ve haftalık Borç ödeme listeleri oluşturularak, finansal borçların vadelerine göre takibi yapılabiliyor, alacaklara vade farkı uygulanabiliyor.

Bakiye türüne göre borç ve alacak bakiye kontrolü tanımlanabiliyor. Tahakkuku hazırlanan ödeme evrakları görülebiliyor ve ödemesi yapılan tahakkuk evraklarının geri bildirimi otomatik olarak yapılabiliyor. Kesilen fatura ve işlenen tahsilatların gün sonunda muhasebe fişlerine otomatik dönüştürülerek muhasebece kurum bakiyelerinin takip edilebilmesi, Çek/Senet hizmeti entegre takip yapılarak, çek ve senetlerin vadelerine göre dökümü yapılıyor. Hastaların ücreti ödeyememesi durumunda senet düzenlenerek başhekimlik onayı üzerine hastanın taburcu işlemlerinin tamamlanması sağlanmaktadır.

Muhasebe Hesapları ile entegre bir şekilde Bütçe Hesap Takibi yapılabiliyor. Gelir Bütçesi, Tahmini Yatırımlar, Gider Bütçesi ve Kıyas Tanımları yapılabiliyor. Aylık ve yıllık olarak enflasyondan arındırılan bütçe hesaplarına, istenildiğinde kullanıcı tarafından gerekli ek kontroller ekleniyor. Bütçe Ödenek Fişi (Ödenek, Ek Ödenek, Alınan Ödenek, Verilen Ödenek, Çekilen Ödenek) ve Ödenek Tablolar düzenlenebiliyor. İhale Bütçe harcama Raporu, (Yıl, Bütçe Kodu) Bütçe Harcama Raporları, (Bütçe Hesap Kodu, Muhasebe Hesap Kodu, Fiş tarihi, Alım Şekli) Gelir Bütçe Mizanı, (Dönem Gelir Bütçe Cetveli, Tarih Aralıklı Gelir Bütçe Cetveli) Gider Cetveli (Dönem Bütçe Cetveli, Tarih Aralıklı Bütçe Cetveli), Gelir Cetveli (Dönem Gelir Cetveli, düzeniyor. Mali tablolar (Karşılaştırmalı Bilanço, Bütçe Karşılaştırmalı Bilanço, Gelir/Gider Tablosu, Bütçe Karşılaştırmalı Gelir/Gider tablosu vb) hazırlanabiliyor. Yatan ve ayakta tedavi edilen hastalarla (fatura edilen hastalar) ilgili istatistiksel bilgiler (tarihsel dilimlerle, işlem, servis ve bölüm bazında) alınabiliyor. Muhasebe Rapor Dizaynları yapılabiliyor. Yardımcı Hesap Dizaynları (Borç/Alacak Raporu) Bütçe Dizaynları Bütçe Harcama Raporu, Bütçe Mizanı, Gelir Bütçesi)

Temel amacımız; mali yapıyı denetim altına almak, gelirleri artırmak, son kullanıcı hizmetlerine destek sağlamak, yöneticilere istenilen zaman diliminde yönetsel sonuçlar üretmektir.

Birlikte daha iyiye ulaşmak için, bilişimin sağlıklı yolu…


ÜST

Akgün Yazılım © 2021