AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 08.11.2018

hastanebilgisistemleriHBS, (Hastane Bilgi Sistemleri) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki; idari mali, tıbbi bilgilerin elektronik ortamda güvenilir doğru şekilde depolanması, verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, gerektiğinde elektronik ortamdaki bu verilere ulaşılıp takip edilmesi, ilgili sağlık kurum ve kuruluşundaki diğer birimlerle verilerin entegre edilmesi, birimlerde kullanılan cihazlarla entegre olup veri alışverişi sağlayabilmesi, Sağlık bakanlığının denetimi altında diğer dış sistemlerle (Sağlık-Net, MEDULA, MKYS, ÇKYS gibi) veri alış verişi sağlayabilmesi gibi amaçları içinde barındıran otomasyon sistemleridir.

AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, 1986 yılından beri Sağlık kurum ve kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığının “Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri” ne tam uyum sağlayarak, yılların tecrübesi ile Sağlık Bakanlığındaki tüm yeniliklere ayak uydurarak yüzlerce Sağlık kurum ve kuruluşuna hizmet vermekte ve vermeye de devam etmektedir.

AkHBS, ( AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri) esnek modüler yapısı ile bütünleşik bir sistemdir. AkHBS bünyesinde barındırdığı modüllerle bilginin derli toplu, ihtiyaca uygun şekilde elde edilmesini ve takip edilmesini sağlar. AkHBS,  AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, sağlık kurum ve kuruluşundaki tüm cihazlarla entegrasyon sağlayarak verinin çok hızlı ve doğru elde edilmesini, sağlık hizmeti alacak bireylerin başvuru, bekleme, sonuç   zamanlarını minumuma çekme, anlık bilgi almasını sağlayan ve kuruma olan memnuniyetini artıran sistemdir.

AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, parametrik yapısı ile o anki koşullara uyum sağlar. Kolay yönetilebilen parametrik yapısı ile Sağlık kuruluşunda çalışanların istedikleri çalışma düzeninin, Sağlık bakanlığının mevzuatlarına uygun olmasını sağlar.

AkHBS, Stok Takip İşlemleri sayesinde hastaneye ait kaynakların (Dayanıklı Taşınır , Tüketim malzemeleri)  güncel olarak takip edilmesini, yönetilmesini, verimli kullanımını sağlanır. Ayrıca MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi) entegresi ile kurumun stok takibinin Sağlık Bakanlığı’na anlık senkronize sağlanır. Entegre sayesinde malzeme kaynaklarının etkin kullanılabilmesi sağlanır. Verimli kullanım hastanenin bütçesine ve ülke bütçesine büyük katkı sağlar. Eczane işlemleri sayesinde hastaya çıkılan ilaç ve malzemelerin istem, yönetimleri, onayları yapılır. Stok seviye alarm çözümleri ile eczanelerin  ilaç ve malzeme stoklarını kolay yönetimleri sağlanır.

AkHBS, MEDULA entegresi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki hastaların, hizmet alabilme hakkı sadece kimlik numarası ile kolaylıkla MEDULA’dan sorgulanıp hastaya hızlı şekilde hizmet verilebiliyor. Hasta hizmetlerinin MEDULA’ya uygun ve hızlı şekilde kaydedilmesi sağlanıyor ve böylece faturalama işlemlerinin  otomatik olarak hazırlanması ve hizmetlerin ödemelerinin hızlı yapılması sağlanıyor. SUT’ kurallarına uygun olarak hazırlanan faturaların  hatasız şekilde MEDULA’ya gönderimi sağlanmaktadır.

Hasta raporlarının (Diyaliz, fizik tedavi, işgöremezlik, ilaç gibi) MEDULA’ya anlık gönderimi yapılmaktadır. MEDULA’ya daha önceden farklı bir hastaneden kayıtlanmış raporu bulunan hastanın raporuna kolaylıkla ulaşılıp raporuna uygun hizmetlerin hastaya verilmesi sağlanarak hasta memnuniyeti artırılır.

GSS kapsamı dışındaki (anlaşmalı, ücretli, BUT’a tabi) hastaların hizmetlerinin (tedavi, ilaç gibi) uygun talimatlara göre faturalandırılması yapılır, Tek ve toplu olarak fatura yapılması sağlanır. Çeşitli fatura icmallerinin alınarak ödeme kurumların çalışma düzenine uygun raporlar üretilebilir.

AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, hastanın hastaneye başvurusu ile başlayıp, yatış, tedavi, ameliyat,   taburcu, sevk gibi zincirleme işlemler sürecinde, hastanın mağdur olmadan, doğru hastaya doğru işlem yapılmasına katkıda bulunacak otomasyon işlemlerinin kesintisiz yapılması sağlanır. Bu işlemler yapılırken hizmet veren hastane elamanlarının hasta hizmetlerini, gözlemlerini, tıbbı gereklilikleri otomasyona aktarmasını sağlayan kullanıcı dostu arayüz ekranlar içerir.

Hastanın mevzuata uygun olarak saklanan fiziksel dosyasına kolay ulaşımı sağlayabilen, güçlü, aktif, yönetilebilir arşiv modülü ile klinik süreçte ve idari süreçte çalışanların dosya istekleri veya arşive dosya iadelerinin elektronik ortamda takip edilmesi sağlanmaktadır. Arşiv çalışanı tarafından eksik teslim edilen belge kontrolu elektronik ortamda yapılarak, klinik çalışanı tarafından dosyanın tamamlanması takip edilmektedir.

AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, otomasyon kullanıcılarının veri girişi sırasında yapabileceği hataların önüne geçen kontrol sistemleri ile daha güvenilir, daha verimli bilgi depolanmasına katkıda bulunur. Mümkün olan cihaz entegrasyonları sağlanarak veya mobil cihazlar kullanılarak kullanıcıya ek yük getirmeden HBS ye aktarımlar yapılır. Böylece verinin manuel girişinden kaynaklanan hatalar sıfırlanır.  AkHBS’de kan merkezi modülü ile Kızılay Kan Merkezi ile web servisler aracılığı ile entegrasyon sağlanarak hasta için kan tedariki yapılır.

Kızılay’dan hastaya gerekli kan , kan istem metodu ile web servis aracılığı ile hızlı bir şekilde  istenir ve bu istem sonrasından Kızılay’dan kuruma gönderilen veya donör işlemleri ile donörden bağış veya para karşılığı alınan kanların Kızılay’dan onayı alındıktan sonra HBS sistemine girişi yapılır. Donörün bildirimi esnasında donörde bulunan bir hastalık veya rahatsızlık sonucu donöre yine Kızılay web servisleri ile geçici bir süre veya kalıcı olarak red işlemi bildirilebilir. Böylece hastaya kanın hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması sağlanmış olur. HBS sistemine alınan bu kanlar yine Kızılay web servisleri ile ayırma,bölme,yıkama vb.. işlemler uygulanmak istendiğinde yine Kızılay’a bildirilerek işlem görebilir. Son olarak da kanın durumu ; kullanım (hastaya çıkılması), imha, vb.. Kızılay’a bildirilerek Kızılay tarafındaki kan stoku ile HBYS tarafında stok bilgilerinin senkronizasyonu sağlanır.  Hastaya çıkılan kanların MEDULA tarafında faturalandırılması esnasında,  kan bilgileri (Ünite numarası,  Bileşen kodu gibi) ile kanın hangi hastaya çıkıldığı bilgisi gönderilir.

AkHBS, Sağlık-Net   (Sağlık verilerinin doğrudan üretildikleri yerden standartlara uygun toplanması ve sağlık envanterinin oluşturulması amacı ile oluşturulan platform) entegrasyonu ile bakanlığın istediği formatta verilerin Sağlık Net’e gönderimi sağlanmaktadır.

Sağlık-Net  MHRS (Merkezi Randevu Sistemi) ile entegre sağlanarak veri alış verişinde bulunulmakta, Hızlı şekilde Doktor çalışma cetvelleri üretilerek MHRS’ye aktarılıp, hastaların hastane için  randevu alabilmesi sağlanır. Hastanın MHRS üzerinden aldığı bilgilerin HBYS’ye aktarımı yapılarak hasta için randevu saatinde hastanın doğrudan poliklinik işlemleri  başlatılır.

AkHBS, (AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri) hastane içinde kullanılan cihazların kayıtlarının tutulması sağlanarak, cihaz bakım işlemleri, kalibrasyon işlemlerinin takipleri elektronik ortamdan yapılmaktadır.

AkHBS, (AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri) Sağlık Bakanlığının, Kurumun, Kamu Hastaneler Birliği ve KHB Genel Sekreterliğinin istediği istatistik veriler için çözümler barındırmaktadır.

AkHBS, (AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri) yetki sistemi ile verilere ulaşım güvenli şekilde sağlanmaktadır. Her bir kullanıcı için tek olan ve otomasyona girişi sağlayan “kullanıcı kodu” ile kullanıcının yetkisi dahilindeki modüllere  ve  modülün içerdiği ekranlara geçiş sağlanır. AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, gereken yerlerde, kullanıcının yaptığı işlemlerin izlerini saklayarak bu işlemlerin takibini sağlar. Geriye dönük işlemlerin izlenmesi sağlanır.

Otomasyon üzerinden, Yöneticiye yönelik tüm hastane işleyişi üzerindeki klinik, mali, idari akışın izlenmesi sağlanır. Yöneticinin günlük, aylık çeşitli sorgulamalar yapmasına olanak verir. AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, konusunda yetkin, uzman kadrosu ile yeni yayınlanacak mevzuatlara tam uyum sağlamayı, sağlık kurum ve kuruluşundaki çalışanların istekleri doğrultusunda oluşacak yeni yapılanmaları her zaman karşılamaktadır ve karşılayacaktır.

AkHBS, (AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri) Otomasyonda CMMI (Capability Maturity Model Integration olgunluk seviyesi 3 belgesi) modeline uygun süreçler oluşturması ile ve bu süreçlerin takip edilmesi ile, yüksek kalitede hizmetin sunulması sağlanır. AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri, konusunda yetkin “Çağrı Merkezi” personeli ile 7×24 hizmet vererek otomasyonun kesintisiz devam etmesi sağlanır.

AkHBS, AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri,  Modüler Yapısı;

Klinik Modüller İdari Modüller
 • Hasta Kabul Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Acil Modülü
 • Servis Modülü
 • Laboratuvar Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Doğum ve Ameliyathane Modülü
 • Hemodiyaliz Modülü
 • Ağız ve Diş Sağlığı Modülü
 • Sağlık Kurulu Modülü
 • Eczane Modülü
 • Kan Merkezi Modülü
 • Nükleer Tıp Modülü
 • Arşiv Modülü
 • Danışma Modülü
 • Sterilizasyon Modülü
 • Vezne Modülü
 • Faturalama Modülü
 • Cihaz Takip Modülü
 • İstatistik Modülü
 • Personel Modülü
 • Yönetici Modülü
 • Tek Düzen Muhasebe Modülü
 • Bordro Modülü
 • Stok Takip ve Demirbaş Modülü
 • Satın alma Modülü
 • Evrak Modülü
 • Hizmet Takip Modülü
 • Eğitim Modülü
 • Asistan Modülü
 • Bilgisayar Yönetim Modülü
 • Bilgi İşlem ve Destek Modülü

ÜST

Akgün Yazılım © 2021