AKGÜN İş Zekâsı
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 08.10.2013

iszekasiGeçmişten günümüze kadar bakıldığında insanoğlunun hayatının birçok safhasında “karar verme” durumunda kaldığı görülmektedir. Verilecek her bir karar istenen bir sonuç doğurabileceği gibi karar vericiyi istenmeyen durumlarla da karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle karar verme süreci doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bugün alınmış başarılı kararları incelediğimizde temelde bilginin doğru bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Günümüz yöneticileri artık içinde bulundukları rekabet ortamında bilginin karar verme sürecinde doğru kullanımının organizasyonlara veya kurumlara neler kazandırdığının bilincindedirler. Bu nedenledir ki; çağımız yöneticileri bilgi teknolojilerine yatırımlar yaparak organizasyonların veya kurumların stratejik hedeflerine ulaşmalarını hızlandırmaktadırlar.

Geçmiş dönem yöneticilerinin karar verme sürecinde karşılaştıkları en büyük problemlerden biri bilgi toplamak iken, günümüz yöneticilerinin karar verme sürecinde karşılaştıkları en büyük problem toplanan verilerden anlamlı sonuçlar çıkartılması olarak değişmiştir. Bu aşamada toplanan veri miktarı da önem arz etmektedir. Veri miktarı arttıkça karar vericilerin bu verileri anlamaları ve yorumlamaları da zorlaşmaktadır. Bu problemi çözmek için karar vericiler ellerindeki veri yığınlarından gerekli olan bilgileri çıkartacak, veriler arasındaki gizli desenleri, örüntüleri gösterecek sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar.

Son yıllarda karar vericilerin karar verme aşamasında karar destek sistemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Geliştirilen ve karar vericilerin kullanımına sunulan karar destek sistemleri organizasyonların veya kurumların içinde veya dışında bulunan verilere son kullanıcıların rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bu sayede ihtiyaç duyulan bilgilere hızlı ve zamanında erişim, kurumlarda kararların zamanında alınmasına yardım ederek verimliliği ve alınan kararların kalitesini yükseltmektedir.

Karar destek sistemi olan İş Zekâsı,  bir kurumun, işletmenin;

 • mevcut durumu analiz etmek,
 • performansını ölçeklendirmek, artırmak,
 • ileriye dönük stratejik kararlar alabilmek,
 • kaynaklarını daha doğru kullanmak
 • finansal fayda elde etmek

gibi amaçlarla ham verilerinin analiz edilip bilgiye dönüştürülmesidir. Kilitli kalmış bilginin anahtarıdır. Veri bilginin ham, işlenmemiş hali, bilgi verinin işlenmiş şeklidir.

İş zekası,

 • Verilerin tek bir veri tabanında tutulmasını,
 • Geniş hacimli verilerin anlamlandırılmasını,
 • Farklı formatlarda (Excel, XML, Oracle, my-sql vb.) tutulan verilerin yorumlanmasını,
 • Veriye hızlı erişmeyi,
 • Son kullanıcının sadece işine yarayan verilere erişmesini,
 • Güvenli olarak veri paylaşımını,
 • Text içerikli geniş raporların özetlenmesini,
 • Tüm ortamlara hızlı bilgi paylaşımını,
 • WEB ortamından ortak erişimi,

sağlar. Müşterilerimiz iş zekası raporları ile bu sorunları aşıp, hızlı bir şekilde ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmektedir. Bu bilgi hem o anı yorumlamak hem de o an ile geçmişi kıyaslama imkanı vermektedir. Bu kıyaslama zamana göre geçmiş ve şimdi olabileceği gibi, müşterilerimizin kendi yapısındaki birim, personel, malzeme, hasta, tanı gibi alanlarda da yapılabilmektedir.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021