AKGÜN’de Eğitim
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 19.11.2013

AkgundeEgitimKurumsal Eğitim Politikamız

 • İhtiyaç duyulan eğitim ve gelişim konularını belirlemek, düzenlemek ve geribildirimlerin  işgücü üzerinde etkilerini incelemek,
 • Eğitim programlarında kurum kültürü anlayışına uygun, müşteri odaklı düşünebilen, hızlı karar alıp uygulayabilen, analitik, dinamik, girişken ve insan ilişkilerinde başarılı, ekip ruhuna ve stratejilerine uyumlu çalışabilme yeteneğine sahip personel yetiştirerek AKGÜN bünyesine katmak,
 • Kurum personelinin eğitim ihtiyacını karşılamak,
 • Sektör başarısını arttıran bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttırmak,
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle mevcut personelin bilgi, yetkinlik, motivasyon ve verimliliklerinin arttırmak,
 • Uzun vadede kurumsal hedeflere ulaşmak için insan kaynağının önemli bir rol üstlendiğine inanmak ve bu yüzden işgücünün eğitimine ve gelişimine önem verilmesi esas alınmıştır.

Kurumsal Eğitim Sürecimiz

Eğitim; Bireylerin üstlendikleri veya ilerde yüklenecekleri görevleri daha etkin, daha kaliteli, daha verimli yapabilmeleri, mesleki bilgi ve becerilerini daha rasyonel ifade edebilmelerini sağlayan, kişisel gelişimi destekleyen, düşünce gücünü arttıran, egolarını yenmeye yarayan en etkili araçtır.Vermiş olduğu eğitimlerle çalışanına değer katan her kurum, değer kazanır. Bu nedenledir ki EĞİTİM ertelenemez, görmezden gelinemez, ikame edilemez.

AKGÜN ’de İnsan Kaynakları tarafından işe başlayan her çalışana Oryantasyon Eğitimi verilerek Kurumsal Eğitim Süreci başlar.  İşe yeni başlayan çalışan 2 (iki) aylık deneme süresi içerisinde, Proje Yöneticisi, Birim Yöneticileri, İnsan Kaynakları tarafından yoğun bir işbaşı eğitim sürecine alınır ve en kısa sürede iş süreçlerine  adapte olması sağlanır.

Her yıl Ocak ayında tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen bireysel eğitim talebi anketleri ve  birim yöneticilerine uygulanan birim içi yıllık eğitim talebi  anket uygulaması ile şirket stratejilerimize uygun stratejik eğitim planımız oluşturulmaktadır.

İç Kaynak Eğiticilerimiz almış oldukları “Eğiticinin Eğitimi” Eğitimi ile alanlarında bilgi, birikim ve tecrübelerinin yanına, Sertifikalarını da eklemişlerdir. Dış Kaynak Eğitimlerimiz de yine alanında uzman sektör öncülerinden alınmaktadır.

Son teknoloji ile donatılmış binasında sektöre ivme kazandırmaya devam eden AKGÜN, bina avantajını eğitim sürecinde de kullanarak her katında birer toplantı ve eğitim salonu bulunan AKGÜN Plazada aynı anda birkaç eğitimi birden çalışanlarına verebilmektedir.
Yine bilgi teknolojilerini de eğitim sürecinde kullanmakta olan Akgün, Online gerçekleştirilen eğitimler ile dünyanın diğer ucunda olan personeline de eğitimlerini kamera, ses, görüntü ve uzak masaüstü ile aynı anda sunabilmektedir.

Oluşturulan Eğitim Portalı ile tüm eğitimler kayıt altına alınmakta ve bu portalda çalışanlara sunulmaktadır. Portal üzerinden eğitim kayıt ve dokümanlarına erişilebilmekte, bilgi sınavları gerçekleştirilebilmekte, başarılı olanlar sertifikalandırılmaktadır.

CMMI Süreç alanlarımızdan sadece bir tanesi olan Kurumsal Eğitim Süreci ile tüm eğitimlerimizi kurumsal hafızamıza taşıyor, geçmişte kalan eğitimlerimizden süreç sahipleri olarak öğrenilmiş dersler çıkarıyoruz.
Amacımız AKGÜN ’e değer katan, gelişen, değişen, üreten, ülkesine katma değer sağlayacak, AKGÜN ’ü geleceğe taşıyacak bir kadro ile SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILARA İMZA ATMAKTIR.

Dış Kaynak Eğitimlerimiz

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal Pazarlama ve İmaj Yönetimi Eğitimi
 • Eğitimcinin Eğitimi
 • AHBS-HBS E-İmza Entegrasyonu
 • Oracle Test Suite
 • Oracle 11G Implementation
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • Kurum Kültürü ve İletişim Eğitimi
 • Protokol, Nezaket, Görgü Kuralları Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Introduction to CMMI

ÜST

Akgün Yazılım © 2021