Belediye Bilgi Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 08.11.2018

belediyebilgisistemelriİçinde bulunduğumuz Bilgi ve İletişim çağının Dünyada ve Avrupadaki etkileri ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak bu değişime ayak uydurabilmek için merkezi idare tarafından yürürlüğe konulan yasalarla getirilen yenilikleri, kamu kurum ve kuruluşlarında eş değer bir süreç içerisinde uygulanmasını sağlamak amacı ile 1986 yılında kurulan AKGÜN ile ilerleyen zaman içerisinde sürekli kaliteli hizmet hedeflerini yükseltmiş , ayrıca faaliyet göstermekte olduğu sektörlerde özellikle Belediyelere anahtar teslim çözümler sunan AKGÜN bünyesinde üretmiş olduğu Belediye Programları ile tüm Belediye birimlerine hitap etmektedir .

Günümüzde kent yapılarımızın odak noktasında belediyeler bulunmakta bu nedenle Kent ve kentliye ilişkin verilerin, Belediye Bilgi Sistemi disiplini altında değerlendirilmesi belediyeler açısından büyük önem taşımakta AKGÜN Yazılım ise bu gelişim çizgisinin bilincinde olarak ve gereklerini yerine getirerek etkin ve verimli çözümleriyle belediyelerimizi gelecekle buluşturmayı hedeflemektedir.

AKGÜN yazılım, Bilgi İşlem ve Destek Modülü, Emlak Modülü, Su Modülü, Çevre Temizlik Modülü, İlan ve Reklam Modülü, İşçi Bordro Modülü ve Belediye Muhasebe Modüllerinin birbirleriyle entegrasyonundan doğan otomasyon sistemi sayesinde Belediyelerimizde; Gelirlerin bir sistem dahilinde takibi, Kurum içi muhasebe yönetim ve denetim sisteminin sağlıklı işlemesini sağlamak, Gelirlere erişimi kolaylaştırmak, Gelirlerin raporlanmasını kolaylaştırmak, Personelin bilgisayar ortamında çalışmasını sağlamak, Personelin hızlı ve doğru işlem yapmasını sağlamak, Geçmişe yönelik bilgilere hızlı ve doğru erişimi sağlamak, Belediyedeki iş ve personel verimliliğini artırmak, Belediyenin halka daha kaliteli ve çağdaş hizmet vermesini sağlamak, Bilgisayar teknolojisi ile belediyenin gelişmesini ve büyümesini sağlamak, Halkın belediyeye olan güvenini artırmak ve Belediyedeki bilgi, belge ve istatistiki bilgilerin en nitelikli standartlarda raporlanması gibi  hizmetlerle Türkiye’de 30′ un üzerinde belediyede başarıyla süren çözüm işbirliğine sahiptir.

Kente ilişkin veri kümelerinin güncel teknolojiye dayalı bilgisayar destekli çalışmalarla yönetilerek, bu verilerden kent ve kentli yararına çeşitli bilgiler üretilmesini ve kullanılmasını sağlayan belediye bilgi sisteminin oluşturulmasını hedefleyen AKGÜN,  Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri çözümlerinde Türkiye geneli belediyelerinde Teknolojiyi bilinçli kullanarak, bilgiye hızlı erişme ve onu daha hızlı değerlendirme olanakları sunmaktadır, bu noktada Belediye yazılımı üretmek birçok kurumsal özelliğe bir arada sahip olmayı gerektirir. Yasa ve mevzuatlara hakimiyet, programlama dilleri ve veritabanları üzerinde uzmanlık, uluslararası standartlarda ve özgün yazılım mimarisi, tecrübemizle birleştirdiğimiz kurumsal özelliklerin bir bölümü. Bugün geldiğimiz nokta, AKGÜN’ün  hep taşıdığı ve zamanla geliştirdiği bu özellikleri, sektörde kullanmasındaki isabeti ortaya koyuyor.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021