Eğitim Çözümleri
 • AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi

  Akgün Üniversite Otomasyon Sistemi; kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Oluşturulan çözümle birlikte; klasik bir sistem yaklaşımından ziyade üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını...

 • AKGÜN İş Zekâsı

  Geçmişten günümüze kadar bakıldığında insanoğlunun hayatının birçok safhasında “karar verme” durumunda kaldığı görülmektedir. Verilecek her bir karar istenen bir sonuç doğurabileceği gibi karar vericiyi istenmeyen durumlarla da karşı karşıya...

 • AKGÜN Doküman Yönetim Sistemi İçin İş Zekâsı

  DYS verilerinin modellenerek kullanıcıların yetkileri dâhilinde evraklar hakkında kayıt bilgisi, akış durumu, işlem durumu, imza durumu, arşiv bilgisi, dosya bilgisi raporlarını izledikleri sistemdir. Bu sistemde birim yöneticileri kendi birimleri...

 • AKGÜN Core Builder

  Karar verme aşamasında, tek doğrunun veya tek yanlışın olmadığı ve bunların belirli bir önceliğe göre sıralandıkları, hasta-hekim ilişkisinde ve diğer ilişkilerde sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumlarda hekimlerin ve...

 • AKGÜN Finans Yönetim Sistemi

  Finans yönetim sistemi, gerekli olan muhasebe takibinin yapılabilmesi amacı ile Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılmak üzere düzenlenen modül sistemidir. Sistem üzerinde adlandırılan ismi ile Tekdüzen Muhasebe Modulü kurumun işleyişi...

 • AKGÜN SMS Bilgilendirme Sistemi

  Teknolojinin tüm hızıyla ilerlemeye devam ettiği bu dönemde iletişim olanakları da aynı hızla bu ilerlemeyi takip etmektedir. Hayatımıza yakın bir tarihte girmesine rağmen hepimizin vazgeçilmezi olan cep telefonları sundukları...

 • AKGÜN Elektronik Doküman Yönetim Sistemi

  Kurum içinde bilgi paylaşımının olmazsa olmaz araçlarından olan dokümanlar iş yaşamının vazgeçilmez parçalarıdır. Öte yandan giderek artan doküman trafiği, bilginin yönetimini imkansızlaştırırken, ofis ortamında da aşağıda sıralanan sorunları beraberinde...

 • AKGÜN Elektronik Belge Yönetim Sistemi

  Elektronik Belge Yönetim sistemi belgelerin belli sistematiğe göre yönetilmesi ve arşivlenmesi konularını kapsamaktadır. Gerek firmaların kalite politikaları ve hedefleri, gerekse kompleks teknik belgeler, firma içerisinde oldukça yoğun bir kağıt...

 • AKGÜN Tedarik Yönetim Sistemi

  Tedarik Yönetim Sistemi; adından da anlaşılacağı üzere kurum içerisindeki ihtiyaçların ilk talebin yapılması, taleplerin yönetim tarafından değerlendirilmesi, piyasa araştırması, satınalma ve muayene kabul işlemlerine kadar varan; ihtiyaçlarınızı elde ederken...

12

ÜST

Akgün Yazılım © 2021