AKGÜN Evde Bakım Bilgi Yönetim Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 15.11.2013

evdebakimEvde sağlık hizmetleri, daha önce uzman hekimlerce koyulmuş olan tanı ve bu tanı üzerine planlanan tedavi çerçevesinde, ev ortamında verilen sağlık hizmetlerini kapsar. Evde Bakım Bilgi Sistemi Evde sağlık hizmetleri kapsamında tüm süreç yönetimi sistem üzerinden yönetilmesini sağlamayı amaçlar. Bu bilgi sistemi aracılığı ile:

 • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
 • Sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesine olanak verilir.
 • Hastanın kullanımına verilen tıbbi teçhizatın takip edilmesini sağlar
 • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına olanak verir,
 • Hastanın evde bakım sürecinde görevlendirilecek personelin atanmasına olanak verir. Gerekli durumlarda ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınacak gerekli konsültasyonları yönetimini sağlar.
 • Hasta Başvurularını ve bu başvurulara ait değerlendirmeler sonuçları yine sistem üzerinden yönetilir.
 • Sağlık kuruluşunca evde bakım takibine alacağı hastan için hasta takip dosyasının kayıt altına alınır
 • Tüm Evde sağlık hizmetleri (günlük, haftalık veya aylık )randevu sistemine dayalı olarak yürütülür. Sistem, hastanın takiplerini planlama, planlan takipleri randevuya dönüştürme, Randevuları onaylama imkanı sağlar.
 • Evde Bakım kapsamındaki ziyaretlerin planlanan ziyaretlere ait randevuların yönetilmesine ve ziyaretler kapsamında görevli personelin takip edilmesini olanak verir.
 • Planlanan periyotlarda randevu verilmiş hasta ziyaretleri gerçekleştirilir ve bu ziyaretler esnasında gözlemler yine sistem üzerinden kayıt altına alınır.
 • Hastanın takip altına alınan kronik hastalıklarının izlenmesine olanak verir.
 • Sistem Kimlik Paylaşım Sistemi ile entegre çalışır. Vefat eden hastalar evde bakım takip listesinden çıkarılır.

ÜST

Akgün Yazılım © 2021