“ТҮРКИЯДА ДЕНСАУЛЫҚ СЕКТОРЫНДА АЛҒАШҚЫСЫ: АҚГҮН (AKGÜN)-ГЕ CMMI СЕРТИФИКАТЫ”
Шыгару тарихы: 23.07.2013 | Сонғы жанарту күні: 18.12.2013

Елдегі бағдарламалық жасақтама секторының жетекші серіктестіктердің біреуі болып тұрған «АҚГҮН ЯЗЫЛЫМ (AKGÜN YAZILIM)», ел ішінде үлкен жобалар және ел сыртындағы ресурстардан пайда болған бағдарламалық жасақтама жобаларына ұсыныс істеу үшін қажет ететін ”Capability Maturity Model Integration (CMMI) Кемел Дәрежесі 3” сертификатын алған. Tүркия Республикасы Білім, Өнеркәсіп және Технологиялар Министрлігі тарапынан да ARGE Орталығы ретінде мақұлданған АҚГҮН (AKGÜN), CMMI моделіне қарап 3-ші кемел дәрежесінде екендігін құжаттандырып АҚГҮН (AKGÜN)-нің сапасын тәуелсіз бір кәсіпорынға тағыда бір кез тізімдеткен.

1986 жылдан бері ДЕНСАУЛЫҚ СЕКТОРЫНДАбағдарламалық жасақтама жәнеқызмет өндіріп тұрған фирмамыз, ауруханалар үшін дамытып шығарған жаңа жобаларды CMMI бақылауына қосып,халықтық және халықаралық сәйкестігін құжаттандырған. CMMI for Development v1.3 үдеріс жақсарту моделіне сілтеме жасап, тәуелсіз бақылаушылар тарапынан жүзеге асырылп тұрған бақылаулар, бұдан басқа, Америкадағы CMMI институтының де мақұлдауына ұсынылып және АҚГҮН (AKGÜN)-нің табысы мақұлданған.

1986 жылынан бері ДЕНСАУЛЫҚ СЕКТОРЫНДА ЖЕТЕКШІЛІК ЖАҒДАЙЫН ЖАЛҒАСТЫРЫП ТҰРҒАН АҚГҮН (AKGÜN), кәсіпорындық бір фирма екендігін халықаралық дәрежеде жарамды болып табылған CMMI сертификатын алып дәлелдеп берген. АҚГҮН (AKGÜN) тобы жүйе, бағдарламалық жасақтама, құрал-жабдық, сатып алу және интеграциялық жүйелер де ішінде болып, қызмет көрсетіп тұрған бүткіл жоба және даму дисциплинары үшін CMMI құжатын алған болатын.

CMMI Дәреже 3 құжатымен қуатын күшейткен АҚГҮН (AKGÜN), баспасөзді де өзіне  қызықтырған. Жетекші жағдайында болып жалғастырып тұрған жұмыстарымен шыңдағы орнын алған күнінен бері қорғап тұрған АҚГҮН (AKGÜN), CMMI for Development v 1.3 стандартының шеңберінде тәуелсіз бақылаушылар тарапынан бақыланып, CMMI Level 3 құжатын алу үшін хақ иесі болып алып, секторда атынын алтын әріптермен жаздырған. Бүткіл бұл өзгерістердің басында кең орын тұтумен бірге АҚГҮН (AKGÜN)-нің табысы мақалаларда мекендеген. (АҚГҮН (AKGÜN)-нің CMMI Level 3 табысы туралы баспасөздегі хабарларын “Баспасөзде АҚГҮН (AKGÜN)” бөлімінде көре аласыз.)

Бақылау өкілеттілері тарапынан АҚГҮН (AKGÜN)-нің CMMI моделімен үйлесімі дәлме-дәл болу бір жақта, күшті матрицалық ұйымдастырумен әсерлі түрде жоба басқару, күшті хабарласу, персоналдың дамуына және білім беруге берген мәні, әсерлі түрде бюджет басқару, жоғарғы басқару жақсарту жұмыстарын қолдау, үдерістердегі online енгізбелік қолдауы, үнемі жақсартуға беріліп тұру күшті жақтары ретінде көрсетілген.

Өкілеттілер, АҚГҮН (AKGÜN) басқару жүйесінің ие болып тұрған бұл құжатпенжетілгендігін бір кез тағы тізімделгенін атап айта, құжаттың АҚГҮН (AKGÜN)-ге халықаралық жобаларға үлес қосатынын, мақсат тұтылған ел ішіндегі және ел сыртындағы сату нысаналарына қол жеткізу үшін үлеспен қамтамасыз ететін айтып тұр.

CMMI Level 3 сертификатымен бәсекелестік күшін артқызған АҚГҮН (AKGÜN);

  • ISO 27001 стандартына сәйкес ақпарат қауыпсіздігін бақылау жүйесіне, ISO 9001:2008 Стандартына сәйкес интеграциялық сапа басқару жүйесіне,
  • OHSAS 18001 еңбек қорғау және қауыпсіздігіне,
  • ISO 13485 медициналық құрылғылар сапа басқару жүйесіне,
  • IHE және CE мен аккредациядан өткен жобаларға ие болып тұр.

АҚГҮН (AKGÜN), CMMI кемел дәрежесі 3 сертификатынын да сапа стандарттарының арасына қосып;

  • Бірлестікке айналған бір фирма екендігін,
  • Ұйымдастыруға бір бүтіндік ретіндеқарағанын,
  • Әрбір департаменті/бөлімі және жоба шеңберінде бұл бірлестікке сәйкес жұмыс істеліп тұрғанын ресми түрде тағы да бір кез дәлелдеп берген.

CMMI ТУРАЛЫ

CMMI for Development v1.3 Америка Қорғаныс Министрлігінің қалауы бойынша Carnegie Mellon Университетінің одағымен бағдарламалық жасақтама инженерлік институты (SEI) тарапынан дамытылған.CMMI моделі, бағдарламалық жасақтама өнімдерінің жоғары сапада клиенттерге ұсынылу үшін енгізілу керек үдерістердің не екендігін қамтыған үдеріс жақсырту моделі болып табылады.CMMI моделі ұйымдастырулардың жетістіктерін артқызатын әсерлі үдерістердің ерекшеліктерін суреттеген жақсы енгізбелер жиынтығы болып табылады.

Жоба және даму жөніндегі инженерлік үдерістері бір жақта, жоба басқару, сапа басқару, төмендегі атқарушыны басқару және басқа қолдау үдерістерінің де CMMI моделінде орны бар.

CMMI моделінде анықталған 22 үдері саласының 18-i үшін көрсетілген нысана және енгізбелерді орындаған кәсіпорындар 3-ші кемел дәрежеге қол жеткізген ретінде бағалануда.CMMI құжаттандыру дүние стандарттарында анықталған кемел дәрежелерінден іске асырылуда.Артып тұрған кемел дәрежелері, өнімдердің сапасының артқаны, тәуекелдердің бұдан да әсерлі түрде басқара алатын ахуалға келгенін, жоба өнімдерінің алдын ала көзделе алатынын көрсетуде.
ARGE Орталығы және CMMI құжатына ие болып тұрған фирмалар; әсіресе қорғаныс өнеркәсібі баста болып, күрделі жобаларда, қоғамдық және жеке кәсіпорындарда, жаңа жоба дамыту саласындақызмет көргісі келген кәсіпорындардың талаптарын қанағаттандыра алатын жағдайда болғанын кепілдікке алады.


Жоғары

Акгюн Язылым © 2020