Құрылымдық жүйе шешімдері
Шыгару тарихы: 24.07.2013 | Сонғы жанарту күні: 14.01.2014

kurumsalsistemcozumleri

Ақгүн, құрылымдық шешімдер бойынша технологияны ең тиімді түрде қолдана отырып, өнімділікті арттыру мақсатың көздейді.

Бұл жағдай да өзімен бірге осы технологияны қамтамасыз ете алатын инфрақұрылымның болуын мәжбүр қылуда. Міне осы сәтте, бұл технологияға мүмкіндік беретін коптеген құрылымдық IT құрамдас бөліктері, бір жағынан басқаруды қиындатады, екінші жағынан өнімділікті қолдану жағынан алып қарағанда, өнімсіз бір құрылым мен жоғары деңгейде өзіндік құн құрастыруы мүмкін.

Ақгүн (Akgün), бұл технологияның мұқтаждығына жауап болып табылатын өнім портфелінің маңыздықұрамдас бөлігі- жабдық және бағдарлама негізді шешімдер туралы клиенттерінеСервер, Клиент, Ноутбук өнімдерін ең жоғары деңгейдегі қызмет сапасында ұсынып отыр. Бұл қызметтермен сапамызды және кең ауқымды өнім түрлерін, әлемдегі маркалармен бірге жаратылған үйлесімді өнімді қамтамасыз етіп отырмыз.

  • Сервер шешімдері
  • Дерек сақтау шешімдері
  • Деректерді резервте ұстау шешімдері

Сервер шешімдері

Ақгүн (Akgün), әр түрлі масштабты фирмалардың мұқтаждықтарына сәйкес, тиісті жабдықты таңдау, жабдықты құрылым және конфигурация жасалуы жұмыстарын мамандандырылған сертификатты персоналымен қамтамасыз етіп отыр. Кіру деңгейі жабдықтарынан бастап датацентр жүйелеріне дейін кең ауқымда қызмет көрсетіп отыр.

Ақгүн (Akgün) ұсынып отырған сервер шешімдерімен мекемелерге келесі авантаждарды қамтамасыз етеді:

  • Операциялық өзіндің құнның азаюы,
  • Тез басқарушылық
  • аз энергия тұтыну
  • үзіліссіз жұмыстың жалғасуы
  • жоғары өнімділік

Дерек сақтау шешімдері

Ақгүн (Akgün), құрылымдық фирмаларға барлық экспулатациялық бірліктердің критикалық дерек қолдануы үшін өлшенетін және жоғары өнімді дерек сақтау шешімдерін ұсынып отыр. Ұсынып отырған шешімдеріміз – диск саласында оңтайлы түрде басқарылуын, критикалық қолданулардың өнімді және резервте ұстай отырып жұмыстың атқарылуын көздейді.

Деректі резервте ұстау шешімдері

Деректердің кінәратсыз және сенімді түрде сақталуы барлық операциялар үшін жүйенің бас тарпастай бөлігін білдіреді. Маңыздың деңгейін жоғарылатушы деректердің резервке алынуы немесе дұрыс резервтелуі жағдайында жүйеде пайда болуы ықтимал«дерек жоғалуы» үлкен шығындарға себеп болуы мүмкін. Осы себепке байланысты құрылымдық фирмалар резервке алу үдерістеріне көп мән береді.

Ақгүн ретінде құрылымдық деректеріңіз үшін әлемнің алдыңғы фирмаларының мұқтаждықтарыңызға үйлесімді шешімдерін өндіреміз.


Жоғары

Акгюн Язылым © 2021