Ұйымымыз
Шыгару тарихы: 22.07.2013 | Сонғы жанарту күні: 31.10.2014

organizasyonumuz

Жоба басқару офисі нобайы модель ретінде алынып құрастырылған. Нобайға сәйкес, Web сайтта ұйымымыздың тақырыбында болуы керек нобайдың ең басында: жоба басқару жөніндегі офис директорынан бастап, PYO директорының қарамағындағы жоба басшыларынан тұрады. Қолданыстағы құрылым бойынша, жоба басқару офисі директоры жоғары басшылық тарапынан анықталады және жоба басқару офисі директорының қарамағындағы портфель басшыларынан тұрады. Ұйымның стратегиялық мақсаттарын қамтамасыз ету – жобаларды / бағдарламаларды топтастырып, әсерлі, орталықтандырылған түрде басқаруды қамтамасыз етеді. Бұл әсерлі орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз ету үшін ұйымымызда құрылған портфельдер, денсаулық, білім беру, сервис, техникалық жұмыстар және сату түрінде. Ұйым нобайымызды жасап отырғанда кеңес алынған жоба басқару офисі моделі басқарумен фирма ішінде басқарудың тереңдігі механизмін ұлғайтуды мақсат көздейді. Иерархиялық тізімделудің ең үстіңгі қабатында орналасқан басқарма басшысы бір мезетте жоба басқару офисі басышы міндетін де атқарып, бірліктер базасында координаторлардың жүйеге ықпалдасып, синхрондалған құрылымдасумен бірліктер арасындағы ықпалдасуды қамтамасыз етеді.

Жоба басқару офисі басшысы Темел АҚГҮН
Жоба басшысы Ахмет ӨЗЧАМ денсаулық портфелі
Жоба басшысы Гөкмен КУВВЕТ білім және сату портфелі
Жоба басшысы Неджметтин ЙЫЛМАЗ сервис және техникалық жұмыстар портфелі

Жоғары

Акгюн Язылым © 2020