AKGÜN Personel/Demirbaş Lokasyon Takip Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 09.10.2014

lokasyondemirbasGirişlerin, çıkışların ve lokasyonun önemli olduğu yerlerde (hastane, işyerleri, fabrikalar, oteller vb.) kullanılan bir kontrol sistemidir. Söz konusu yerlerde personelin ve demirbaşların hareketlerinin kontrol altına alınması için kullanılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle artık kişi ve malzeme tanımlayıcı olarak RFID sistemler devreye girmekte belirli yerlerde konuşlandırılan Alıcılar vasıtasıyla ilgi nesnenin binanın neresinde olduğu net olarak ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu sistem mobil olan cihazların ihtiyaç anında yerinin anında tespit edilmesi ve hızla erişim sağlanmasına imkân vermektedir. Aynı şekilde personelin binanın neresinde olduğu, nerelerde zaman harcadığı çok kolaylıkla ortaya çıkartılabilmektedir. Hastane uygulamasında ise hastaların bulunduğu yerin tespit edilmesi, düşme gibi vakalarda anında müdahale edilmesi için kullanılabilmektedir.

Erişim kontrol sistemiyle çalışanların nereye, hangi zamanlarda girdiğinin tespiti mükemmel bir şekilde raporlanabilir. Erişim kontrol sistemi binaya yetkisiz kişilerin girişlerini engelleyen ve video gözlem, hırsız, yangın sistemlerini tamamlayan teknolojik bir çözümdür. Lokasyon takip sistemi tüm giriş- çıkış hareketlerini bilgisayar ortamına kaydederek denetler. İstenildiğinde kimlerin ve ya hangi cihazın ne zaman hangi kapıdan giriş-çıkış yaptığını rapor halinde yetkili kullanıcısına iletir.

Neden Lokasyon Kontrol Sistemi?

 • Cihazlara hızlı erişim sağlanması
 • Personelin giriş ve çıkış zamanlarının denetlenmesi, kayıt altına alınması
 • İş gücü kayıplarının engellenmesi, verimliliğin arttırılması
 • Teknolojinin sağlamış olduğu kolaylık
 • Kolay kullanım sağlaması
 • Tam güvenlik sağlaması
 • Merkezi yönetim ve izleme.
 • Harici ve dâhili hırsızlığı azaltması

Sisteminin Kullanım Alanları:

Her türlü kamu ve özel kurumlar, Firmalar, Fabrikalar, İş Hanları, Ofisler, Depo, Özel Bölümler, Asansörler, Siteler, Plazalar, oteller vb. için uygulanabilir.

Sistemin sağladığı avantajlar

Sistemin en önemli avantajlarından birisi erişim aktivitelerini kayıt altına alması (loglaması) ve raporlamasıdır. Böylece yaşanan bir olaydan sonra kimin hangi alanlarda bulunduğu kolayca ve hızlı şekilde belirlenebilir ve bu durum hukuksal sorunlara da çözüm oluşturabilir.

Sisteminin çalışma prensibi:

Sisteminin çalışma prensibi oldukça basit bir temele dayanmaktadır. Lokasyon tespit sistemi, personelin veya cihazın sahip olduğu RFID tag/kartlar sayesinde kimlikleri belirlenmektedir. Bina içerisinde uygun alanlara RFID alıcılar yerleştirilmektedir. İlgili nesne tanımlanmış RFID alıcılardan giriş çıkış yaptığı anda lokasyon tespiti yapılmaktadır.

RFID (Radio Frequency Identification) ile “Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama”

RFID teknolojileri, radyo frekansı yardımı ile nesneleri veya canlıları tanımlamaya yarar. Aktif/pasif RFID etiketler, nesnelerin veya canlıların kimliklendirilmesinde kullanılır. 125-134 KHz LF , 13.56MHz HF , 865-868 MHz UHF ve 2.45 GHz olarak farklı frekanslarda çalışan sistemler kullanılmaktadır.
RFID Çalışma Prensibi

Sistem Komponentleri
1. RFID Etiket

rfid-etiketRFID etiketi, uygun aplikasyon ve kapasite ile belirlenmiş bir RFID çipinin uygulamada ki çalışma koşul zorlukları göz önüne alınarak (ısı farkları ,kimyasallar, darbeler) çiplerin daha güçlü anten ve daha güçlü kaplama ile zor şartlarda çalışmaya adapte edilmiş halidir.

 • Pasif Etiket
 • Yarı pasif Etiket
 • Aktif Etiket

 

 

 

2. RFID Anten

RFID antenler, yayınladıkları radyo frekansı ile etiket üzerindeki çipte bulunan bilgiyi etiket üzerindeki antende oluşan yansıma sonucu alarak okuyucuya iletirler. Antenler güç, okuma şekli (Doğrusal, dairesel) ve okuma alanlarına (uzak alan okuma, yakın alan okuma) göre farklı modellerde bulunurlar.

3. RFID Okuyucusu

RFID okuyucusu antenden gelen sinyalleri uygulama katmanına belirli protokollere uygun olarak aktarır. RFID okuyucuları sabit olmakla beraber el terminali şeklinde okuyucularda mevcuttur. El terminallerinde RFID anten entegre olarak bulunmaktadır. RFID okuyuculara 1-4 anten bağlanabilir. RFID okuyuculara bağlanan antenlerin güçleri ayrı ayrı ayarlanabilir.

4. Ara Katman Uygulaması

RFID okuyucu ile uygulama arasında çalışan ve sistem mimarisinin en önemli öğesi olan Ara Katman Uygulaması (Middleware) tamamen okuyucu yönetimi, okunan etiket bilgisinin yönetimi ve anten yönetimi işlemlerini gerçekleştirir. Okuyucu ile ilgili okuma yöntemi, ağ yapılandırması, anten ayarlarının gerçekleştirmesi, okumanın hangi anten ve hangi okuyucu tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi gibi birçok işlemi ara katman uygulaması ile gerçekleştirebilirsiniz. Burda en önemli konu Ara Katman Uygulamasının dayandığı RFID protokoldür. Her bir okuyucunun kendisine ait bir protokolü ve bu protokole uygun çalışan bir ara katman mimarisi vardır. Fakat tüm dünyada RFID teknolojisinin hızla gelişimi sonucunda EPC tarafından bir standart belirlenmiş ve RFID okuyucular için LLRP (Low Level Reader Protocol) temel protokol olarak kabul edilmiştir. RFID uygulamanız eğer LLRP’ ye uygun olarak geliştirilmiş ise LLRP uyumlu her okuyucuyu sisteminize dahil edebilir ve uygulamanızda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymazsınız. Fakat uygulamanız herhangi bir okuyucunun kendine ait protokolüne uygun olarak geliştirilmiş ise bu sisteme bundan sonra dahil edeceğiniz okuyucuların da aynı marka olması gerekmektedir. LLRP RFID uygulamalarında bir zorunluluk olarak talep edilmeli ve kurulacak sistemler ileride yaşanabilecek gelişmeler de düşünülerek tasarlanmalıdır.


ÜST

Akgün Yazılım © 2021