Politikalarımız
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son Güncellenme Tarihi: 19.08.2020

politikaPolitika kelimesi eski Yunan kökenlidir. Kelime anlamı itibariyle, “bir işi gözetmek” demektir. Türkçe literatürde “siyaset” karşılığı olarak kullanılan politika, daha çok kamu yönetimi alanında yer almış ve “halka ait bir işi gözeterek, belirli yol ve usule göre yürütme” anlamında kullanılmıştır. Politika kavramı sözlükte “bugünkü ve gelecekteki kararlara yön verebilmek için birçok alternatif arasından seçilen belirli bir yol veya davranış tarzı” veya “genel amaçlar ve kabul edilebilir yöntemleri kapsayan uzun süreli genel bir plan” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bilgi çerçevesinde, Organizasyonumuz ile ilgili kurumsal kimliğimize paralel olarak; Firmamız, hızlı gelişen teknolojinin paraleline düşecek yeni programları yazmada ve satmada öncü firma olacaktır.

Sürdürülebilir başarıyı elde etmek ve gelişimin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için insan kaynakları sisteminin ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve bu alandaki tüm gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. İşletme yönetimi alanında politika, “yöneticilere karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisi” anlamına gelir. Bu ilkeler, yöneticilere alacakları kararlarda ve yapacakları faaliyetlerde yol gösterir, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için genel bir plan oluşturur. Bu kapsamda; sistematiğimizin tamamlayıcı öğesi olan politikalarımız aşağıdaki şekildedir;

Bilgi Güvenliği Politikamız
OHSAS 18001
ISO 9001
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikamız
Proje Yönetim Politikamız
Kurumsal Eğitim Politikamız
Süreç Yönetimi Politikamız
Ölçme ve Analiz Politikamız
Risk Yönetimi Politikamız
Ürün Entegrasyonu Politikamız

ÜST

Akgün Yazılım © 2021