Tam Ekrandan çıkmak için
1 - Buraya sağ tıklayın.
2 - "Tam Ekrandan Çık" seçeneğini seçiniz.
Siteye giriş için uyum problemi yaşamamak adına Güncel tarayıcı kullanın!

8 Ağustos 2020 - Cumartesi


Tıbbi görüntüleme teknikleri, hastalıkların tanımlanmasında en somut inceleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. “Radyolojik görüntüleme” günümüzde farklı teknolojileri de kullanabilen bir tıbbi teşhis yöntemidir. Halen X-ışınları yanında ses dalgaları ve manyetik alan ortamında protonların fiziksel davranışlarını kullanan görüntüleme teknikleri tıpta teşhis amaçlı kullanılmaktadır.
 
Radyolojik görüntüleme teknolojileri:

  • X-ışınlarını kullanan teknolojiler,
  • BT Kolonoskopi,
  • Ses dalgaları kullanılarak yapılan tıbbi görüntülemeler,
  • 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi,
  • Yüksek manyetik alan kullanılarak yapılan görüntülemeler,
  • Hibrid görüntüleme teknikleri.
 
Rehberlik ve Ön Tanı
Kanser tanısını koymada, evrelendirmede ve tedavi planlamada görüntüleme merkezi çok önemlidir. Günümüzde kanser araştırmaları disiplinler arası bir alana dönüşmüş, bu alanda pek çok farklı türden çalışmalar yürütülmektedir. Kanser araştırmalarında klinik ve genetik verilerden yararlanılarak hastalıkların tanısı ve risk faktörlerinin belirlenmesinde yapay zekâ algoritmalarına başvurulmaktadır. Görüntü işleme açısından bakıldığında yapay zekâ algoritmalarının oldukça gelişkin bir tanı aracıdır.
 
 
Kanser Artık Kader Değil:
Yapay Zekânın Sağlık Sektöründe Kullanılması Bir Devrimdir.
Sağlık hizmetinin sunumunda ilk ve en önemli adım olan teşhis alanında, AKGÜN teknolojileri çığır niteliğindeki ürünleri ile hizmet sunmaya devam ediyor.
Sektörün öncüsü AKGÜN, Türkiye’de bir ilk daha gerçekleştirerek meme ve akciğer kanserinin erken teşhisinde hem hastaların hem de doktorların işini kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi.
AKGÜN, Meme Kanseri Karar Destek Sistemi, Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi ve X-Eye RibOut Kemik Baskılama Sistemini uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda piyasaya sunmuştur. İnsan ömrünün uzatılmasına yardımcı olan bu sistemler hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

AKGÜN Yapay Zekâ Ürünlerinden: